herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze SPPW Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Przekazał do publikacji: Piotr Woźniak.   
czwartek, 09 kwietnia 2015
 

swiss

 

 


 
Świadczenie kompleksowej usługi pn. Organizacja  wizyty studyjnej  do Szwajcarii dla pracowników jednostek organizacyjnych  powiatu buskiego w  ilości 13 osób.

W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi pn. organizacja  wizyty studyjnej  do Szwajcarii dla pracowników jednostek organizacyjnych  powiatu buskiego w  ilości 13 osób, zgodnie z opisem zawartym w załączonym zapytaniu ofertowym.

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
  • Załączniki [ ZIP ]
  • poprawione (obowiązujące) załączniki [ ZIP ]


  • protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [ PDF ]