herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
e-Geodezja
 

karta_projektue-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Grzegorz Zięba.   
czwartek, 29 grudnia 2022
 

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023
 
e-Geodezja - "Tu są Twoje plany na przyszłość" Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Grzegorz Zięba.   
czwartek, 01 grudnia 2022
 

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023
 
„e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 24 listopada 2022
 

image1

Plakat - e-usługi GEPORTAL Powiatu Buskiego

Powiat Buski z końcem bieżącego roku finalizuje udział w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023
Więcej…
 
Informacja na temat realizacji projektu „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Grzegorz Zięba.   
środa, 16 czerwca 2021
 

herbPowiat Buski uczestniczy w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach niniejszego projektu pod adresem https://geodezja.powiat.busko.pl/ uruchomiono Geoportal Powiatu Buskiego który oprócz prezentacji aktualnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w tym m.in. sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, udostępnia e-usługi w ramach których można załatwić (drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet) sprawy realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju m.in.: zamówienie danych z ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisów i wyrysów), zamówienie kopii mapy zasadniczej, zamówienie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków, zamówienie kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługa narad koordynacyjnych, obsługa rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych. Geoportal umożliwia również dokonanie płatności elektronicznej za zamówione materiały.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023
Więcej…
 
Projekt „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Ilona Marzec, Autor: Grzegorz Zięba, foto: archiwum Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie   
czwartek, 19 kwietnia 2018
 

ZajawkaW dniu 16.04.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie Starostów i przedstawicieli wydziałów geodezji z czterech powiatów, które wspólnie realizują projekt „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”. Liderem projektu jest Powiat Jędrzejowski.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023
Więcej…