herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Wydziały
Wydziały Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski   
wtorek, 27 kwietnia 2010
 
 1. Wydział Komunikacji i Transportu
  Naczelnik – mgr inż. Krzysztof Zapiórkowski
  • Rejestracja pojazdów (rezerwacja terminów, informacja) – pok. nr 7A, tel. 41 370 50 37
  • Rejestracja pojazdów (odbiór dokumentów) – pok. nr 7B, tel. 41 370 50 05, 41 370 50 38, 41 370 50 72
  • Rejestracja pojazdów (postępowania w sprawie kar) – pok. nr 7B, tel. 41 370 50 18
  • Prawa jazdy – pok. nr 7, tel. 41 370 50 46
  • Transport (licencje, zezwolenia, zaświadczenia) – pok. nr 6, tel. 41 370 50 47
  • Zarządzanie ruchem drogowym – pok. nr 6, tel. 41 370 50 19
  • Naczelnik Wydziału – pok. nr 5, tel. 41 370 50 35

 2. Wydział Organizacyjny i Kadr
  Naczelnik - inż. Mateusz Olszewski
  parter, pok. Nr 1A, tel. 41 370 50 70

 3. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Naczelnik - mgr inż Grzegorz Zięba
  I piętro, pok. nr 23, tel. 41 370 50 55
  (mieszczący się w budynku przy ul. Kopernika 6)

 4. Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
  Naczelnik - mgr Sławomir Dalach
  I piętro, pok. Nr 28, tel. 41 370 50 50

 5. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Naczelnik - mgr Renata Krzemień
  parter, pok. Nr 8, tel. 41 370 50 44

 6. Wydział Architektury i Budownictwa
  Naczelnik - mgr inż. arch. Ewa Zacharska
  I piętro, pok. Nr 23, tel. 41 370 50 26

 7. Wydział Finansowo - Budżetowy
  Naczelnik, Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
  I piętro, pok. Nr 16, tel. 41 370 50 52

 8. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Naczelnik - mgr inż Andrzej Lasak
  I piętro, pok. nr 20, tel. 41 370 50 64
  (mieszczący się w budynku przy ul. Armii Krajowej 19)

 9. Biuro Obsługi Rady i Zarządu
  Kierownik - mgr Barbara Banaś
  I piętro, pok. Nr 22, Tel. 41 370 50 41

 10. Referat Inwestycji i Promocji
  Kierownik - inż Tadeusz Sempioł
  I piętro, pok. Nr 32, tel. 41 370 50 28

 11. Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Kierownik - mgr Agnieszka Kurpińska - Boksa
  I piętro, pok. nr 16, tel. 41 370 50 68
  (mieszczący się w budynku przy ul. Armii Krajowej 19)

 12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  mgr Mariusz Musiał
  parter, pok. Nr 10, tel. 41 370 50 56

 13. Samodzielne stanowisko pracy - Radca Prawny
  mgr Bożena Sadłos
  parter, pok. Nr 3, tel. 41 370 50 42

 14. Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
  mgr Edyta Bąk
  I piętro, pok. Nr 34, tel. 41 370 50 08

 15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
  Przewodniczący lek. med. Wanda Skórska
  tel. 41 370-82-92, 370-82-82
  (mieszczący się w budynku przy ul. Armii Krajowej 19)

  _____________________________________________________________________________________
Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2024