herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Wydziały
Wydziały Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski   
wtorek, 27 kwietnia 2010
 
 1. Wydział Komunikacji i Transportu
  Naczelnik - mgr inż Krzysztof Zapiórkowski, parter pok. nr 5, tel.: 41 370 50 35
  • Rejestracja pojazdów -pok. nr 7A, 7B, tel.: 41 370 50 37, 41 370 50 05, 41 370 50 38, 41 370 50 18.
  • Prawa jazdy - pok. nr 7, tel.: 41 370 50 46.
  • Licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewozy - pok. nr 6, tel.: 41 370 50 47.
  • Zarządzanie Ruchem - pok. nr 6, tel.: 41 370 50 19.
 1. Wydział Organizacyjny i Kadr
  Naczelnik - mgr Krzysztof Welenc
  parter, pok. Nr 1A, tel. 41 370 50 70

 2. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Naczelnik - mgr inż Grzegorz Zięba
  II piętro, pok. Nr 13, tel. 41 370 50 55
  (mieszczący się w budynku przy ul. Kopernika 6, od dnia 10.01.2022 r., na czas trwania remontu, przeniesiony do nowej siedziby położonej przy al. Mickiewicza 27)

 3. Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
  Naczelnik - mgr Sławomir Dalach
  I piętro, pok. Nr 28, tel. 41 370 50 50

 4. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Naczelnik - mgr Renata Krzemień
  parter, pok. Nr 8, tel. 41 370 50 44

 5. Wydział Architektury i Budownictwa
  Naczelnik - mgr inż. arch. Ewa Zacharska
  I piętro, pok. Nr 23, tel. 41 370 50 26

 6. Wydział Finansowo - Budżetowy
  Naczelnik, Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
  I piętro, pok. Nr 16, tel. 41 370 50 52

 7. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Naczelnik - mgr inż Andrzej Lasak
  II piętro, pok. Nr 16, tel. 41 370 50 64
  (mieszczący się w budynku przy ul. Kopernika 6, od dnia 10.01.2022 r., na czas trwania remontu, przeniesiony do nowej siedziby położonej przy al. Mickiewicza 27)

 8. Biuro Obsługi Rady i Zarządu
  Kierownik - mgr Barbara Banaś
  I piętro, pok. Nr 22, Tel. 41 370 50 41

 9. Referat Inwestycji i Promocji
  Kierownik - inż Tadeusz Sempioł
  I piętro, pok. Nr 32, tel. 41 370 50 28

 10. Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Kierownik - mgr Agnieszka Kurpińska - Boksa
  III piętro, pok. Nr 23, tel. 41 370 50 68
  (mieszczący się w budynku przy ul. Kopernika 6, od dnia 10.01.2022 r., na czas trwania remontu, przeniesiony do nowej siedziby położonej przy al. Mickiewicza 27)

 11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  mgr Mariusz Musiał
  parter, pok. Nr 10, tel. 41 370 50 56

 12. Samodzielne stanowisko pracy - Radca Prawny
  mgr Bożena Sadłos
  parter, pok. Nr 3, tel. 41 370 50 42

 13. Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
  mgr inż. Janusz Gajda
  I piętro, pok Nr 34, tel. 41 370 50 08

 14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
  Przewodniczący lek. med. Wanda Skórska
  tel. 41 370-82-92, 370-82-82
  (mieszczący się w budynku przy ul. Armii Krajowej 19)

  _____________________________________________________________________________________
Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2022