herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Biuro Rzeczy Znalezionych
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Marta Roter   
wtorek, 27 kwietnia 2010
 

Jeżeli zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu buskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju przy al. Adama Mickiewicza 15.
Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w pokoju nr
31 (tel. 41 370 50 03), i jest czynne w godzinach pracy Starostwa Powiatowego od: 7:30 – 15:30.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

1.      Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. – o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908),

2.      Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. u. z 2019 r., poz. 1145).

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania przedmioty znalezione za wyjątkiem:
- rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia, bądź zarządcy środka transportu publicznego,
- sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższej jednostki policji,
- rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych (w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania).

Znalezienie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, świadectwa kwalifikacji należy zgłosić bezpośrednio do Wydziału Komunikacji i Transportu (parter, pokój 6,7A, tel. 41 370 50 05, 41 370 50 38) Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju lub za pośrednictwem Biura Rzeczy Znalezionych.

Wykaz znalezionych rzeczy umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w starostwie. Jeżeli wartość znaleziska przekracza 5 000 zł ogłoszenie zamieszcza się również w lokalnej prasie.

Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają formularz, który jest potwierdzeniem przyjęcia znaleziska. Druk formularza jest dostępny w Biurze Rzeczy Znalezionych starostwa.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej muszą określić:
- jaka rzecz została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
- przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).

Przedmioty, których właściciel nie jest znany, w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzą na własność powiatu. Rok krócej będą przechowywane te przedmioty, których właściciel jest znany ale nie stawił się po ich odbiór.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIA BIURA O RZECZACH ZNALEZIONYCH

Poprawiony: poniedziałek, 03 stycznia 2022