herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze Fundusz pożyczkowy
Fundusz pożyczkowy
Parafowano Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Buskim a Funduszem Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
czwartek, 06 października 2011
 

Loga_projektowe

W dniu 6 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju,  Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Zaremba podpisał Porozumienie o współpracy z Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju w osobach: Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski oraz Pan Stanisław Klimczak – Wicestarosta Buski.

 

Więcej…
 
Informacja nt. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
czwartek, 28 lipca 2011
 

Loga_projektowe

1. Władze Spółki:

Rada Nadzorcza:
Stanisław Piskorek – Przewodniczący
Mariusz Masny – Zastępca Przewodniczącego
Cezary Błach – członek

Zarząd Funduszu:
Krzysztof Zaremba – Prezes Zarządu

2. Środki finansowe:
Kapitał zakładowy – 9.500.000 zł.

Środki zewnętrzne pochodzące z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.”:

Wartość całkowita projektu: 60.000.000 zł, w tym środki UE 51.000.000 zł.
Kapitał pożyczkowy: ponad 51.000.000 zł.

 3. Minimalne i maksymalne poziom pożyczki:
Maksymalna kwota pożyczki
, o ile przedsiębiorca posiada zdolność pożyczkową, wynosi:
1) dla mikro przedsiębiorstwa – 250.000 zł.,
2) dla małego przedsiębiorstwa – 500.000 zł.,
3) dla średniego przedsiębiorstwa – 1.000.000 zł.

W uzasadnionych przypadkach, decyzją Zarządu Funduszu, pożyczka może zostać udzielona w wysokości do 2.500.000 zł.
Minimalna kwota pożyczki
, jak może być przyznana, o ile przedsiębiorca posiada zdolność pożyczkową wynosi 20.000 PLN.

 4. Zakres pożyczki:
Pożyczka inwestycyjna
- zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług, takich jak roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, usługi projektowe, doradztwa, przeprowadzania badań i analiz, szkoleniowe i promocji.
Pożyczka obrotowa
- zakup środków obrotowych.

5. Zabezpieczenie
Wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki wynosi 150% kwoty udzielonej pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Zarządu Funduszu, wysokości zabezpieczenia może zostać obniżone.

  • Informacja z działalności FPWŚ [ PDF ]
Poprawiony: czwartek, 28 lipca 2011