herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze Projekt "Dziś Uczeń - Jutro Student"
Projekt "Dziś Uczeń - Jutro Student"
 

logotypy

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”

Powiat Buski – jako Partner -  realizuje wraz z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach (partner wiodący), Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 10 innymi Powiatami projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego przedsięwzięcia edukacyjnego, które powinno przyczynić się do zwiększenia liczby uczniów kontynuujących naukęna kierunkach inżynieryjnych i matematyczno- przyrodniczych w uczelniach wyższych Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt obejmuje swoim działaniem uczniów, w szczególności z obszarów wiejskich, szkół systemu oświat prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, tj. m.in. licea ogólnokształcące i technika.

Wartość projektu – 61 282 046,11 zł
Dofinansowanie – 55 153 841,50 zł
Wkład własny razem – 6 128 204,61 zł

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student” będzie realizowany w okresie od września 2023 r. do czerwca 2027 r.
Zadanie realizowane w projekcie przez Powiat Buski będzie polegało na organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, które swoją tematyką wpisują się w ideę STEM. W projekcie udział biorą szkoły prowadzone przez Powiat Buski:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju,
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,
  3. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju,
  4. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju,
  5. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,
  6. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju

Wsparcie obejmie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów najczęściej wybieranych przez uczniów szkół ponadpodstawowych, jako przedmioty maturalne tj. matematykę, fizykę, informatykę, chemię, geografię, biologię. Zajęcia mają na celu usystematyzować i rozszerzyć wiedzę Uczestników Projektu oraz podnieść ich kompetencje w wybranym zakresie.

Każda grupa Uczestników Projektu zrealizuje na zajęciach z danego przedmiotu program edukacyjny na podstawie przygotowanego programu zajęć w ramach 60 godzin zajęć, w tym 20 godzin prowadzonych przez nauczycieli akademickich i 40 godzin prowadzonych przez trenerów –specjalistów z danego przedmiotu. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Udział w zajęciach z poszczególnych przedmiotów wynikać będzie z przeprowadzenia wstępnego testu kompetencji ucznia szkoły ponadpodstawowej, a podniesienie jego kompetencji wskutek uczestnictwa w Projekcie w zajęciach z danego przedmiotu zostanie zweryfikowaniepoprzez wypełnienie przez niego końcowego testu kompetencji z tego przedmiotu.

Jeden Uczestnik Projektu może brać udział jednocześnie w zajęciach z jednego lub z kilku wskazanych przedmiotów, w których zadeklaruje uczestnictwo, według dostępności miejsc.

Strona projektu:
https://dujs.tu.kielce.plProjekt „Dziś uczeń – jutro student” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 19 kwietnia 2024
 

flagi

 

W marcu i kwietniu 2024 r. uczniowie klas maturalnych Technikum Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju odbyli 5 czterogodzinnych spotkań z wykładowcą Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”.

Zajęcia związane były z królową nauk – matematyką.

Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu rozwiązywali test kompetencji z matematyki. Test składał się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Zadania były na poziomie matury podstawowej z matematyki. Test miał za zadanie zbadać przyrost wiedzy uczniów, jaką nabyli podczas zajęć.

Więcej informacji o udziale uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w projekcie dziś uczeń – jutro student można znaleźć na stronie http://zsp1busko.pl/node/5552

 

stopka

Więcej…
 
Projekt „Dziś uczeń – jutro student” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
wtorek, 09 kwietnia 2024
 

flagi

W dniu 18 marca 2024 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student ” rozwiązywali wstępny test kompetencji z matematyki. Test składał się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Zadania były na poziomie matury podstawowej z matematyki.

stopka

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2024
Więcej…
 
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Renata Krzemień.   
czwartek, 09 listopada 2023
 

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”, który Powiat Buski – jako Partner – realizuje wraz z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach (partner wiodący), Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 10 innymi Powiatami jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

Projekt obejmuje swoim działaniem uczniów, w szczególności z obszarów wiejskich, szkół systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, tj. m.in. liceów ogólnokształcących i techników. W projekcie udział bierze 5 szkół prowadzonych przez Powiat Buski: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, III Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Dla młodzieży, uczestniczącej w projekcie zaplanowano m.in. zajęcia  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia).

 

Szczegółowy opis zadań oraz Regulamin projektu jest dostępny na stronie https://dujs.tu.kielce.pl

 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Wszelkie informacje można uzyskać w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski oraz w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2024
 
Kontakt Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Renata Krzemień.   
środa, 25 października 2023
 

Starostwo Powiatowe  w Busku –Zdroju

Renata Krzemień

tel. 41-370-50-44

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Beata Ogunowska

tel. 0-41-378-36-53

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju

Izabella Zaręba

tel. 0-41-378-79-20, 21

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego  w Busku – Zdroju

Aleksandra Jędrocha

tel. 0-41-260-55-42

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  w Busku – Zdroju

Ewa Cieplińska

tel. 0-41-378-43-86

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Aktualności Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Renata Krzemień.   
środa, 04 października 2023
 

logotypy

Aktualności:

Więcej informacji: https://dujs.tu.kielce.pl

 

Regulamin projektu  „Dziś Uczeń – Jutro Student”: https://dujs.tu.kielce.pl/dokumenty-rekrutacja/

 

Tablica informacyjna projektu EFS+

tablicaPlakat informacyjny projektu EFS+

plakat

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2024