herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze SPPW Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Przekazał do publikacji: Piotr Woźniak.   
środa, 29 kwietnia 2015
 

swiss

 

 


 
Powiat Buski zaprasza do składania ofert na: „Realizacja usługi polegającej na wykonaniu strony internetowej DPS w Zborowie oraz wykonaniu spaceru wirtualnego po obiekcie.” Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 "Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia.

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
  • Załącznik [ DOC ]
  • Wzór umowy [ DOC ]
  • Zapytanie ofertowe [ PDF ] - zmiana treści zapytania

  • Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [  PDF ]
Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015