herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze SPPW Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
czwartek, 20 listopada 2014
 

swiss

 

 Projekt, wygrawerowanie i dostawa 200 sztuk pamięci USB

W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia

zapraszamy do składania ofert na projekt, wygrawerowanie i dostawę 200 sztuk pamięci USB, zgodnie z opisem zawartym w załączonym Zapytaniu ofertowym

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 - wzór oferty [ DOC ]
  • Załącznik nr 2 - logotypy [ DOC ]
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy [ DOC ]

Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych:
- Informacja promocja wytyczne [ PDF ]
- Ksiega znaku Swiss Contribution 2011 [ PDF ]