herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
 

 


 

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub
z państwowych funduszy celowych

 

znaki_strona_www

 
Fundusz Dróg Samorządowych Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Małgorzata Mrugała.   
środa, 30 grudnia 2020
 

logo

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Powiat Buski przebudował i wyremontował łącznie 16,481 km dróg powiatowych. Koszt realizacji zadań przebudowy i remontów dróg powiatowych wyniósł 10 557944,74 zł w tym 50% dofinasowania z budżetu państwa w kwocie 5 278 971,00 zł oraz 50 % środków własnych Powiatu Buskiego oraz Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 5 278 973,33 zł. Celem w/w programu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
Więcej…
 
Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19). Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
środa, 30 grudnia 2020
 

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dn. 24.07.2020  poz. 662, ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki majątkowe oraz na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Buski otrzymał wsparcie w wysokości 2 467 304 zł.

 

czek

Dzięki otrzymanym środkom dofinansowana została realizacja następujących zadań:

Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19).

logo

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2020
Więcej…
 
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 10 grudnia 2020
 

znaki_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Powiat Buski otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 000 zł. z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Powiat Buski zapewnił wkład własny finansowy w wysokości 7 000 zł.

Program zakłada wsparcie finansowe organów prowadzących na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W 2020 r. z dofinansowania skorzystają dwie szkoły prowadzone przez Powiat Buski: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. W ramach programu szkoły zakupią laptopy, tablety, tablicę interaktywna oraz projektor.

Beneficjent: Powiat Buski

Wartość dofinansowania: 28 000 zł

Całkowity koszt zadania: 35 000 zł

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2020
Więcej…
 
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 10 grudnia 2020
 

znaki_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną

Powiat Buski otrzymał zwiększenie subwencji oświatowej na Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną w wysokości 183 000 zł.

Celem programu jest jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Z dofinansowania skorzystają nauczyciele zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, z wyłączeniem nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach programu nauczyciele mają możliwość pokrycia w całości lub w części kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania a także zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Wartość dofinansowania: 183 000 zł

Całkowity koszt zadania: 183 000 zł

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2020
Więcej…