herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Powiat Buski w trosce o środowisko i oszczędność energetyczną Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 07 grudnia 2022
 

logotypy

Powiat Buski w 2020 roku złożył wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Termomodernizacja budynków oświatowych”.

W dniu 04.04.2022 r. została podpisana umowa dotycząca Projektu RPSW.12.1.00-26-0067/20 pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Buskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”.

 

Projektem objęto 3 budynki użyteczności publicznej, tj.: budynek internatu oraz budynek szkoły Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju, budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju . Pełnią one funkcje oświatowe.
W roku 2008 dokonano termomodernizacji przegród zewnętrznych i stolarki okiennej budynków. Ciepło dla instalacji c.o. dostarczane z sieci miejskiej ciepłowniczej. Instalacje c.o. w budynkach nie posiadają możliwości regulacji, co generuje podwyższone koszty utrzymania budynków. Modernizacja instalacji c.o. będzie obejmowała wymiany rur, grzejników oraz montaż głowic termostatycznych i zaworów. Jako źródło ciepłej wody użytkowej zaprojektowano powietrzne pompy ciepła o mocy łącznie 68,14 kW (projekt).
W celu zbilansowania zapotrzebowania na prąd pompy ciepła oraz zmniejszenia zużycia prądu w obiektach wybudowane zostaną 3 mikro instalacje fotowoltaiczne łącznie 130 KW (projekt), wytwarzające energię elektryczną na potrzeby przedmiotowych budynków. W celu poprawy izolacyjności ścian, tynki elewacji zostaną pomalowane farbą termiczną.

 

W wyniku realizacji projektu zgodnie z audytami energetycznymi planowane wskaźniki do osiągnięcia to:

Roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszy się średnio o 61,59%

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 2.276,68

Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok] - 3005,72

Szacowany spadek gazów cieplarnianych [TCO2]- 221,65

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej [kWh/rok]- 901118,97

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 3

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - 3

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 3

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 8125

Zakupione i zamontowane w ramach projektu środki trwałe/urządzenie będą fabrycznie nowe.

Koszt realizacji projektu wynosi 2 225 532,92 . Dofinansowanie 1 891 702,98 zł, tj. 85% planowanej wartości projektu. W wyniku otwarcia ofert na zadania termomodernizacyjne w/w projekcie okazało się, że wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu jest wyższa o 485 079,14 zł i wynosi 2 710 612,06 zł.

 

Na obecną chwilę stan zaawansowania robót związanych z realizacją projektu jest następujący: wykonano wymianę instalacji c.o. na wszystkich zadaniach. Wykonywane są roboty malowania elewacji farbą termiczną, trwają przygotowania do montażu pomp ciepła
i fotowoltaiki. Zakończenie rzeczowe projektu w styczniu 2023 r.

 

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

 

 

foto: Tadeusz Sempioł

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23

 

Budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 21 Budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 21

Budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 21

 

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2022