herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Unia Europejska dla powietrza Buska-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 26 kwietnia 2022
 

logotypy

001W 2020 roku Powiat Buski złożył wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Termomodernizacja budynków oświatowych”.

W dniu 04.04.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Buskim dotycząca projektu nr RPSW.12.1.00-26-0067/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 12.1 "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU" Osi 12 "REACT-EU dla Świętokrzyskiego".

Projektem objęto 3 budynki użyteczności publicznej: budynek internatu oraz budynek szkoły Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju, jak również budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Pełnią one funkcje oświatowe.

W roku 2008 dokonano termomodernizacji przegród zewnętrznych i stolarki okiennej budynków. Ciepło dla instalacji c.o. dostarczane z sieci miejskiej ciepłowniczej. Instalacje c.o. w budynkach nie posiadają możliwości regulacji, co generuje podwyższone koszty utrzymania budynków. Modernizacja instalacji c.o. będzie obejmowała wymiany rur, grzejników oraz montaż głowic termostatycznych i zaworów. Jako źródło ciepłej wody użytkowej, zaprojektowano powietrzne pompy ciepła o mocy łącznie 68,14 kW (projekt).

W celu zbilansowania zapotrzebowania na prąd pompy ciepła oraz zmniejszenia zużycia prądu w obiektach wybudowane zostaną 3 mikro instalacje fotowoltaiczne łącznie 130 KW (projekt), wytwarzające energię elektryczną na potrzeby przedmiotowych budynków. W celu poprawy izolacyjności ścian, tynki elewacji zostaną pomalowane farbą termiczną.

 

W wyniku realizacji projektu zgodnie z audytami energetycznymi planowane wskaźniki do osiągnięcia to:

Roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszy się średnio o 61,59%;

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 2.276,68;

Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok] - 3005,72;

Szacowany spadek gazów cieplarnianych [TCO2] - 221,65;

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej [kWh/rok] - 901118,97;

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 3;

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - 3;

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 3;

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 8125;

 

Zakupione i zamontowane w ramach projektu środki trwałe/urządzenie będą fabrycznie nowe.

Koszt realizacji projektu wynosi 2 225 532,92 zł, dofinansowanie 1 891 702,98 zł, tj. 85% planowanej wartości projektu.

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

 

Poniżej budynki oświatowe objęte projektem, foto: Tadeusz Sempioł

Budynek szkoły - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23

Budynek szkoły - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23

 

Budynek internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23

Budynek internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 23

 

Budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 21

Budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 21

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2022