herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Powiat Buski realizuje dwa zadania z dofinansowaniem unijnym Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 29 września 2022
 

zajawkaPowiat Buski realizuje projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju".

Projekt został podzielony na dwa zadania:

1 zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

Zakres rzeczowy w zadaniu polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku, tj; ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż fotowoltaiki.
Na powyższe roboty Powiat Buski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

W budynku prowadzony jest także remont pomieszczeń polegający na przebudowie łazienek pod kątem dostępności, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, malowanie pomieszczeń, montaż klimatyzatorów, wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach budżetu Powiatu.

 

2 zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

Zakres rzeczowy w zadaniu polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku, roboty polegają na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z robotami towarzyszącymi oraz na ociepleniu ścian i stropów, zostanie zamontowana mikro instalacja fotowoltaiczna, zainstalowana zostanie pompa ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, jako podstawowe źródło ciepła. Na powyższe roboty Powiat Buski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

W budynku prowadzony jest także remont polegający na montażu klimatyzatorów, wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach budżetu Powiatu.

 

Całkowita wartość robót ustalona w przetargu remontu budynku przy ul. Kopernika 6 wynosi
1 550 000,00 zł., natomiast budynku przy ul. Armii Krajowej 19 wartość robót ustalona w przetargu wynosi 1 100 000,00 zł.

Wartość projektu termomodernizacji dofinansowana w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju". wynosi 1 213 178,00 zł., co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dla dwóch zadań, współfinansowanych z Unii Europejskiej.

flagi

Celem realizacji projektu jest zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji gazów, w tym emisji dwutlenku węgla, co będzie z korzyścią dla środowiska.

Planowane wskaźniki do osiągnięcia w związku z realizacją projektu:

Roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszy się średnio o 89,95%
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 1.368,15
Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok] 1.509,04
Szacowany spadek gazów cieplarnianych [TCO2] 102,87
Zmniejszenie rocznego zużycia energii

pierwotnej [kWh/rok] 507 647,00
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 2
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - 1
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 2
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 1203,80

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

Foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: czwartek, 29 września 2022