herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Powiat Buski zrealizował ważny dla środowiska projekt z dofinansowaniem unijnym Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 29 września 2022
 

Budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju fot. Tadeusz SempiołPowiat Buski zakończył realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju".

Projekt obejmował dwa zadania:

1 zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

Termomodernizacja polegała na ociepleniu ścian budynku i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu fotowoltaiki.

 

 

Budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju fot. Tadeusz Sempioł

 

Budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

 

 

 Budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

Budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

 

2 zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju


Drugi budynek również zyskał ocieplenie ścian i stropów, nową stolarkę okienną i drzwiową, a dodatkowo mikro instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła oraz nową instalację centralnego ogrzewania.

 

 

Budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

 

Budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

 

 Budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

Budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju, fot. Tadeusz Sempioł

 

Na powyższe zadania Powiat Buski otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

 

Współfinansowanie projektu przez Unię Europejską stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wymienionych wyżej dwóch zadań, co wyniosło w sumie 1 213 178,00 zł.

flagi

W związku z realizacją tego projektu Powiat Buski zaplanował następujące wskaźniki do osiągnięcia:

 

- po pierwsze zmniejszenie zużycia energii w stosunku rocznym średnio o 89,95%;

- po drugie ograniczenie emisji gazów, w tym emisji dwutlenku węgla, co będzie z korzyścią dla środowiska, szacowany spadek gazów cieplarnianych [TCO2] 102,87.

 

Oprócz w/w prac termomodernizacyjnych objętych projektem, w ramach dodatkowych środków z budżetu Powiatu Buskiego, w obydwóch budynkach użyteczności publicznej wykonano następujące remonty:


W budynku przy ul. Kopernika 6 prace remontowe polegały na pomalowaniu pomieszczeń, przebudowie sanitariatów pod kątem lepszej dostępności, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie posadzek, montażu klimatyzatorów, wymianie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku przy ul Armii Krajowej 19 remont objął montaż klimatyzatorów oraz wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi.

W wyniku przeprowadzonych remontów nastąpiła zmiana lokalizacji niektórych wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Aktualny wykaz adresów i telefonów komórek organizacyjnych Starostwa znajduje się TUTAJ.

 

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

Fot. Tadeusz Sempioł

Poprawiony: czwartek, 29 września 2022