herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 28 grudnia 2021
 

flagi

01 _resizedPowiat Buski w dniu 6 października 2021 r. ogłosił przetargi na wybór Wykonawcy na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju".

Projekt został podzielony na dwa zadania:

1 zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju
2 zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

Zakres rzeczowy w poszczególnych zadaniach polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynków administracji samorządowej, mieszczących się przy ul Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19. Roboty będą polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na ociepleniu ścian i stropów. Dodatkowo na budynkach zostanie zamontowana mikro instalacja fotowoltaiczna, a przy budynku przy ul. Armii Krajowej 19 będzie zainstalowana pompa ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

Celem realizacji projektu jest zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji gazów, w tym emisji dwutlenku węgla, co będzie z korzyścią dla środowiska.

W budynku przy ul. Kopernika 6 zostanie przeprowadzony również remont pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz łazienek, uwzględniający dostępność dla osób z dysfunkcją ruchu. Ponadto zostanie wymieniona instalacja elektryczna i sanitarna. Całość robót budowlanych to wartość 1 550 000,00 zł. Koszty kwalifikowalne w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju" to 546 093,55 zł, dofinansowanie 85% stanowi kwota 464 179,52 zł. Pozostała wartość robót zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Buskiego.

W budynku przy ul. Armii Krajowej 19 zostanie wykonana jeszcze wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej. Wartość robót ustalona w przetargu wynosi 1 100 000,00 zł, wartość dofinansowania w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju" wynosi 748 998,84 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe koszty zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego.

 

16 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą 1 zadania - Zakładem Remontowo Budowlanym Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.

Podpisanie umowy, od lewej: Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski, Jerzy Kolarz Starosta Buski, Andrzej Olesiński Wykonawca Podpisanie umowy, od lewej: Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski, Jerzy Kolarz Starosta Buski, Andrzej Olesiński Wykonawca

Podpisanie umowy, od lewej: Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski,
Jerzy Kolarz Starosta Buski, Andrzej Olesiński Wykonawca

 

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju" dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

flagi

Całkowita wartość projektu termomodernizacji wynosi 1 427 268,24 zł (koszty kwalifikowalne), w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 85%, co stanowi kwotę 1 213 178,00 zł. Wkład własny Powiatu Buskiego to kwota 214 090,24 zł, czyli 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dla dwóch zadań.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

Foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: wtorek, 28 grudnia 2021