herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze Termomodernizacja UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 05 maja 2010
 

fot. Tadeusz SempiołW Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w dniu 29 kwietnia br. o godz. 1300 odbyło się uroczyste zakończenie Projektu PL 0155 „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego". Łączna wartość projektu to kwota 10,234 mln. PLN.

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w wysokości 1 885 056 EUR. Pozostałe środki to udział własny powiatu.

Krótka historia projektu

W listopadzie 2005r. Powiat Buski złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 17.04.2007r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu grantu tzw. GOL. Następnie 11.05.2007 r. Powiat Buski przesłał PWP (Plan Wdrożenia Projektu) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 23.10.2007 r. została zawarta umowa
o dofinansowaniu. Następnie w wyniku postępowania przetargowego w dniu 28.11.2007 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Kartel" S.A. w Jędrzejowie.
Listopad 2008 r. - to zakończenie robót budowlanych. 15 grudnia 2008 r.  podpisano protokół końcowy zakończenia robót. Dnia 4 marca 2010 r., po przyjęciu przez BMF (Biuro Mechanizmu Finansowego) sprawozdania końcowego, przekazano płatność końcową Projektu.

Pracami termomodernizacyjnymi zostało objętych siedem szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego:

I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Zdroju

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju

 

Rezultatem Projektu jest wymiana dwóch systemów ogrzewania z węglowych na gazowe, ocieplenie - termomodernizacja ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, a także wymiana okien i drzwi. Efektem ekologicznym jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną średnio o 40%.

 

Powiat Buski składa serdeczne podziękowania :

Darczyńcom - Królestwu Norwegii

Pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ministerstwu Środowiska

Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

Poprawiony: środa, 26 maja 2010