herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze SPPW Lokale aktywizujące w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Lokale aktywizujące w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Ilona Marrzec   
czwartek, 09 lipca 2015
 

baner2

Zajawka

   W ramach realizowanego projektu, pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zrealizowano następujące prace: przygotowano 7 lokali aktywizujących, 5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz 3 pomieszczenia do terapii zajęciowej. Budynek uzyskał również instalację kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody.

   Instytucją Realizującą Szwajcarsko – Polski Program Współpracy dla województwa świętokrzyskiego jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, który przyznał dofinansowanie w wysokości do 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, co stanowi kwotę 2 431 587,84 zł (721 882,15 CHF). Obejmuje ona koszty kwalifikowalne robót budowlanych, szkoleń pracowników oraz działań promocyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 2 868 406,15 .

   Siedem lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczonych jest dla 22 osób, z czego 6 lokali jest trzyosobowych i 1 lokal czteroosobowy.

Lokale są w pełni wykończone oraz wyposażone i posiadają:

 • umeblowany aneks kuchenny wyposażony w zlewozmywak, płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny, okap, lodówkę oraz drobne AGD;
 • łazienkę wyposażoną w automatyczną pralko-suszarkę, ceramikę sanitarną,
  doposażenie higieniczne, kabinę prysznicową, lustro, rozwiązania techniczne dla potrzeb osób starszych  i niepełnosprawnych;
 • część mieszkalną: pokoje jedno- i dwuosobowe wyposażone kompletnie z podłączeniami: elektrycznymi, internetowymi i antenowymi, systemem przyzywowym, gniazdem telefonicznym oraz systemem alarmu przeciwpożarowego.

   Lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Do ubiegania się o przyznanie lokali aktywizujących uprawnione są osoby starsze lub niepełnosprawne, które:

 • są mieszkańcami domu pomocy społecznej i uzyskały pozytywną opinię zespołu terapeutyczno – opiekuńczego;
 • mają złożony wniosek i oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej oraz  uzyskały pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego;
 • mają złożony wniosek i oczekują na przydział mieszkania z zasobów gminy oraz  uzyskały pozytywną  rekomendację zespołu kwalifikującego;
 • z przyczyn losowych utraciły możliwość zamieszkania w dotychczasowym lokalu;
 • opuszczają rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą;
 • osoby bezdomne, posiadające ostatnie zameldowanie na terenie gminy z powiatu buskiego.

   Osobą uprawnioną do zamieszkania w lokalu aktywizującym jest osoba legitymująca się skierowaniem do lokalu, wydanym w trybie decyzji administracyjnej przez dyrektora lub innego upoważnionego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta.
Pobyt w lokalu aktywizującym może wynosić w zależności od potrzeb od 6 do 24 miesięcy.
Każdy mieszkaniec lokalu aktywizującego będzie miał prawo do korzystania w uzasadnionych sytuacjach z doraźnej pomocy pracownika Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego domu pomocy społecznej oraz korzystania z terapii zajęciowej i sprzętu do rehabilitacji.

   Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w lokalu aktywizującym (bez wyżywienia i rehabilitacji) wynosić będzie, przy pełnym obłożeniu lokalu (4 osoby w lokalu 60m2), około:  329,38 zł w sezonie grzewczym i 279,88 zł w sezonie letnim.

To nowoczesne rozwiązanie wprowadza do systemu pomocy społecznej nową usługę całodobowej opieki. Stwarza ona indywidualną ofertę dostępności do wsparcia, terapii i rehabilitacji dla ludzi wymagających pomocy. To oferta innowacyjna w stosunku do dotychczas proponowanych.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

foto: Ilona Marzec