herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze SPPW Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Ilona Marrzec   
poniedziałek, 15 czerwca 2015
 

swiss

 

 

 

 

Projekt, wykonanie i dostawa 2 000 lub 3 000 sztuk folderów "Powiat Buski" z mapą powiatu buskiego

   W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia zapraszamy do składania ofert na projekt, wykonanie i dostawę 2 000 lub 3 000 sztuk folderów "Powiat Buski" z mapą powiatu buskiego, zgodnie z opisem zawartym w załączonym Zapytaniu ofertowym.

 

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 - wzór oferty [ DOC ]
  • Załącznik nr 2 - wzór napisów i logotypów promujących projekt  [ DOC ]
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy [ DOC ]
  • Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych [ LINK ]
Poprawiony: wtorek, 16 czerwca 2015