herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPO Kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Buski na półmetku
Kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Buski na półmetku Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
piątek, 12 listopada 2010
 

W dniu 14 czerwca 2010 r. Powiat Buski rozpoczął realizację kolejnej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000
do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”.
Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 028 966,20 zł., w tym środki europejskie
wynoszą 9 017 379,72 zł. (tj. 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu) oraz wkład własny Powiatu Buskiego wynosi 6 011 586,48 zł. (tj. 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

Przebudowa drogi przebiega przez teren Gminy Busko-Zdrój i Gminy Gnojno.
Po wykonaniu zaplanowanych prac remontowo-budowlanych droga ta stanowić będzie nowoczesną trasę komunikacyjną łączącą drogę krajową Nr 73 Wiśniówka – Kielce – Busko - Tarnów z drogą wojewódzką Nr 765 Chmielnik – Staszów - Osiek.

Na dzień dzisiejszy wykonano roboty rozbiórkowe, część robót ziemnych
oraz przebudowano część przelotowych przepustów pod koroną drogi. Dokonano również poszerzenie drogi na długości około 15 km. W zakresie robót nawierzchniowych w 87% wyrównano nawierzchnię masą mineralno-asfaltową oraz warstwą wiążącą grub. 7 cm. Rozpoczęto także budowę chodników i układanie ścieków prefabrykowanych.

Do końca bieżącego roku zostaną jeszcze wykonane prace przygotowawcze w zakresie wycinki drzew, robót ziemnych, kanalizacji deszczowej.

Zakończenie robót inwestycyjnych zaplanowano na 29 października 2011 roku.

 

rpo3

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011