herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPO Odbiór nowej sali gimnastycznej
Odbiór nowej sali gimnastycznej Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
piątek, 15 października 2010
 

fot. Tadeusz SempiołW dniu 8 października 2010 r. o godz. 1430 odbył się uroczysty odbiór nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju przy Al. Mickiewicza 6.

 

 

 

rpo3

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Oprócz licznie zgromadzonej młodzieży oraz grona pedagogicznego szkoły, swoim udziałem zaszczycili nas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Józef Żurek, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Krzysztof Dziekan, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Marek Szczepanik, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł, Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach – Janusz Czyż, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Piotr Wąsowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej – Adam Gradzik, Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Wiktor” Sp. j. – Piotr Machalewski, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. – Wojciech Legawiec, radni Rady Powiatu w Busku-Zdroju, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych powiatu buskiego.

Po przywitaniu zaproszonych gości, przedstawieniu krótkiej historii projektu przez Starostę Buskiego – Jerzego Kolarza, Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku-Zdroju – ks. Tadeusz Szlachta poświęcił obiekt. Następnie w imieniu Zarządu Powiatu oraz Dyrektora Szkoły złożono podziękowanie Marszałkowi - Adamowi Jarubasowi, radnym Sejmiku – Józefowi Żurkowi i Krzysztofowi Dziekanowi oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty – Małgorzacie Muzoł za pomoc przy realizacji przedmiotowej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Na zakończenie uroczystości młodzież szkolna zaprezentowała bogaty program artystyczny.

Historia realizacji tego zadania jest dosyć długa. Pierwszy przetarg ogłoszono w roku 2006 – nie został on jednak rozstrzygnięty z braku środków finansowych.

W lutym 2009 r. Powiat Buski ogłosił kolejny przetarg na wykonanie tej inwestycji. Na skutek złożonego odwołania i skargi do sądu, umowę na roboty podpisano dopiero 16.06.2009 r. Wykonawcą projektu została firma „Wiktor” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. j. z Radomska. Projektantem sali jest firma „Budma” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe z Kielc.

W lipcu 2009 roku Powiat Buski rozpoczął realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju przy Al. Mickiewicza 6”.

Dotychczas funkcjonująca sala gimnastyczna o wymiarach 15m x 11m x 6,5m nie zaspokajała potrzeb edukacyjnych, określonych w planie nauczania szkoły w zakresie wychowania fizycznego.

Nowa sala gimnastyczna spełnia potrzeby zarówno w zakresie organizacji, jak i realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tworzy możliwość zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, poprzez zajęcia sportowe, zgodne z ich zainteresowaniami.

Nowo wybudowany obiekt składa się z boiska sportowego o wymiarach 15m x25m oraz trzykondygnacyjnego zaplecza, mieszczącego szatnie, umywalnie, WC męskie i damskie, magazyny sprzętu sportowego, pokoje trenerów, trybuny dla ponad 100 osób oraz trzy sale do ćwiczeń. Budynek jest połączony funkcjonalnie z budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 941,8 m kw.

Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju przy Al. Mickiewicza 6”

jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Wartość inwestycji 2 557 276,26 PLN

Wartość dofinansowania 1 505 468,53 PLN

Procentowy udział środków Unii Europejskiej 58,87%

 

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

fot. Tadeusz Sempioł

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011