herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RIIJST Konferencja Inicjująca Projekt
Konferencja Inicjująca Projekt Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
środa, 13 lipca 2011
 

logo_riijst

 

     23 marca 2010 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas - uroczyście przekazał umowy o wspólnej realizacji projektu „e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (RII JST)” i „e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

 


     W swoim wystąpieniu Marszałek Jarubas zwrócił uwagę na dużą dynamikę zmian tak w prawie krajowym i europejskim w zakresie e-administracji jak i w świadomości mieszkańców naszego Regionu. Stąd też podkreślił konieczność realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
      Z kolei Lech Janiszewski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przedstawił postępy prac nad projektem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.
     Nawiązaniem do, sugerowanej przez Marszałka Jarubasa, aktywności samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego były prezentacje projektów własnych Miasta Kielce i Urzędu Gminy Mniów. Pierwszy to „Świat w moim domu” projekt realizowany przez Miasto Kielce w ramach działania 8.4 POiG – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Drugi projekt, również realizowany w ramach POiG, to „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów”.
      Konferencję zakończył wybór członków Komitetu Sterującego projektu „e-świętokrzyskie RII JST” oraz krótka dyskusja nt. przyszłości systemów samorządowych informatycznych w Województwie Świętokrzyskim.

źródło: http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/

baner

Poprawiony: środa, 13 lipca 2011