herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ Odbiór hali sportowej PMOS oraz budynków szpitala.
Odbiór hali sportowej PMOS oraz budynków szpitala. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
piątek, 02 sierpnia 2013
 

logo
herb_powiat_buski

    W dniu 16 lipca 2013 r. przeprowadzono odbiór robót budowlanych w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

 

Komisja powołana przez Starostę Buskiego, dokonała odbioru:

1) Hali Sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju przy ul. Kusocińskiego 3. W wyniku przeprowadzonych robót, sala sportowa znów posiada mechaniczną instalację wentylacyjno – klimatyzacyjną. Sterowana automatycznie instalacja jest w stanie zapewnić komfortowe warunki temperaturowo – wilgotnościowe powietrza, zarówno podczas zawodów sportowych jak i w trakcie imprez okolicznościowych. Wykonana izolacja akustyczna przewodów znacząco eliminuje emisję hałasu przez nawiewane powietrze. Zamontowana na dachu budynku centrala wentylacyjna wyposażona jest w wymiennik przepływowy powietrza, dzięki czemu następuje wymiana ciepła między czerpanym powietrzem z zewnątrz a strumieniem powietrza wywiewanego. Ma to znaczenie zwłaszcza w sezonie grzewczym, ponieważ system wyposażony jest w nagrzewnicę gazową, umożliwiającą nadmuch ciepłego powietrza, zastępując lub uzupełniając ogrzewanie grzejnikowe sali sportowej. Dopełnieniem w/w instalacji jest przeprowadzona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej sali. Zamontowane okna i drzwi z profili aluminiowych posiadają niski współczynnik przewodzenia ciepła, podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zewnętrzną warstwę ze szkła refleksyjnego. Wymiana okien zapewnia pracę instalacji wentylacyjnej w zaprogramowanych parametrach, poprzez redukcję wpływu nasłonecznionej, południowej elewacji budynku, na warunki wewnątrz.

2) Budynku magazynu żywności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wraz z kotłownią szpitala. Budynek został docieplony oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Jest to kolejny budynek szpitala, przy którym zakończono roboty termomodernizacyjne. Przekazano również zmodernizowaną kotłownię w budynku głównym szpitala, gdzie w ramach projektu wymieniono jeden piec. Zamontowany piec może być opalany zarówno gazem ziemnym jak i olejem opałowym.

Poczynione przez Powiat Buski inwestycje mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez termomodernizowane budynki. Planowane zakończenie i rozliczenie projektu planowane jest do dnia 31 marca 2014 r.

Poprawiony: poniedziałek, 05 sierpnia 2013