herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 

logo
herb_powiat_buski

    W dniu 29.05.2013r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Całkowita wartość projektu wynosi: 9 883 987,93 PLN, procentowy udział środków Unii Europejskiej stanowi do 50,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Beneficjentem umowy jest 5 jednostek samorządu terytorialnego, działających w oparciu o umowę wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego :
- Pełniący rolę Lidera projektu Powiat Buski, 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
- Partner projektu Powiat Pińczowski, 28-400 Pińczów ul. Zacisze 5
- Partner projektu Gmina Gnojno, 28-114 Gnojno, Gnojno 145
- Partner projektu Gmina Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn ul. Krakowska 1
- Partner projektu Gmina Wiślica, 28-160 Wiślica ul. Okopowa 1.

W ramach projektu będzie zrealizowanych 12 działań termomodernizacyjnych, w tym 4 w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Buskiego:
- Działanie 2 „Termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o."
- Działanie 3 „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju”
- Działanie 4 „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach - wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych oraz wymiana instalacji c.o.”
- Działanie 5 „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju”.

    W dniu 12 grudnia 2012 r. Powiat Buski podpisał umowę z wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą robót budowlanych, na realizację swojego zakresu projektu, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”. W maju wykonawca zakończył roboty termomodernizacynje budynków oddziału zakaźnego, prosektorium oraz garaży Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i kontynuuje roboty na pozostałych budynkach szpitala. W trakcie realizacji są również roboty termomodernizacyjne hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju, warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w Busku-Zdroju oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach.  Zakończenie wszystkich robót planowane jest do dnia 31.03.2014 r.

Poprawiony: środa, 19 czerwca 2013