herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze Projekt "Dziś Uczeń - Jutro Student" Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Dziś uczeń – Jutro student"
Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Dziś uczeń – Jutro student" Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 17 czerwca 2024
 

flagi

 

Wszystkich uczniów klas maturalnych zainteresowanych dodatkowymi zajęciami zachęcamy do udziału w projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student”. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student” zadanie X Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w:

  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju,
  • Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,
  • III Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju,
  • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Projekt obejmuje swoim działaniem uczniów, w szczególności z obszarów wiejskich, szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, m.in. liceów ogólnokształcących i techników.

Dla młodzieży uczestniczącej w projekcie zaplanowano m.in. zajęcia  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w tym matematyki i biologii.

Szczegółowy opis zadań oraz Regulamin projektu jest dostępny na stronie https://dujs.tu.kielce.pl/

Wszelkie informacje można uzyskać w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski oraz w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju.

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”, który Powiat Buski – jako Partner – realizuje wraz z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach (partner wiodący), Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 10 innymi Powiatami jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

 

stopka

 

Tekst: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Poprawiony: poniedziałek, 17 czerwca 2024