herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze e-Geodezja „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny”
„e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 24 listopada 2022
 

image1

Plakat - e-usługi GEPORTAL Powiatu Buskiego

Powiat Buski z końcem bieżącego roku finalizuje udział w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt całkowity projektu to kwota: 32 765 101 zł, z tego dla powiatu buskiego przypada kwota 7 849 170 zł, dla powiatu jędrzejowskiego przypada kwota 7 921 771 zł, dla powiatu kieleckiego przypada kwota 14 954 588 zł, dla powiatu pińczowskiego przypada kwota 2 039 572 zł.

W ramach projektu m.in. opracowano dane Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500), wykonano digitalizację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 37 obrębów ewidencyjnych. Dane powyższe są aktualizowane na bieżąco i prezentowane w Geoportalu Powiatu Buskiego.

Projekt „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” miał na celu przede wszystkim rozwój e-usług – usług w formie elektronicznej dzięki którym można załatwić sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu. W ramach projektu pod adresem geodezja.powiat.busko.pl uruchomiono Geoportal Powiatu Buskiego który oprócz prezentacji aktualnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w tym m.in. sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, udostępnia e-usługi w ramach których można załatwić drogą elektroniczną (za pośrednictwem sieci internet) sprawy realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju zamówić m.in.: dane z ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisów i wyrysów), kopię mapy zasadniczej, kopię mapy ewidencji gruntów i budynków, kopię materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponadto e-usługi umożliwiają (elektroniczną – internetową) obsługę: narad koordynacyjnych, rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych. Geoportal umożliwia również dokonanie płatności elektronicznej za zamówione materiały.

Dzięki uruchomieniu e-usług wnioski o udostepnienie danych z tut. urzędu tj. wypisu, wyrysu, kopii mapy zasadniczej, kopii mapy ewidencyjnej czy innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu, wystarczy wejść na stronę internetową: geodezja.powiat.busko.pl i założyć konto.

Jerzy Kolarz

Starosta Buski


Stopka
GEPORTAL Powiatu Buskiego

GEPORTAL Powiatu Buskiego


GEPORTAL Powiatu Buskiego

GEPORTAL Powiatu Buskiego


Plakat - e-usługi GEPORTAL Powiatu Buskiego

Plakat - e-usługi GEPORTAL Powiatu Buskiego

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023