herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze SPPW Solary Podsumowanie projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”
Podsumowanie projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Piotr Woźniak.   
poniedziałek, 22 maja 2017
 

logo_sppw-solary

W dniu 25 kwietnia  2017 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja kończąca realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Beneficjentem wsparcia jest 11 gmin z terenu powiatów buskiego, pińczowskiego i jędrzejowskiego z Gminą Busko-Zdrój, jako Liderem oraz Powiatem Buskim, uczestniczącym w projekcie jako Partner. Zakres robót podjętych i zrealizowanych przez powiat obejmował budynki użyteczności publicznej, w których zamontowano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej oraz instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu.

W dniu 17 marca 2009 roku z inicjatywy Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, odbyło się spotkanie gmin zainteresowanych realizacją projektu z terenu powiatu buskiego i pińczowskiego, którego rezultatem było podpisanie listu intencyjnego i przyjęcie przez Gminę Busko-Zdrój roli Lidera. Powiat Buski jako Partner przystąpił oficjalnie do projektu 17.06.2013r., zgłaszając budynki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju do montażu instalacji solarnych. Na tym etapie projektu wysokość dofinansowania ze środków szwajcarskich wynosiła 75% kosztów kwalifikowalnych. Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło w maju 2014 r. Odbiory zakończono w sierpniu 2015 r. wraz z przygotowaniami do drugiego etapu projektu. Ze względu na powstałe oszczędności, uzyskane dofinansowanie wyniosło 85% kosztów kwalifikowalnych oraz otwarto możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Powiat Buski skorzystał z dofinansowania, montując 4 instalacje kolektorów słonecznych, 2 instalacje fotowoltaiczne oraz instalację modelową do celów promocji projektu. Ostatnie odbiory końcowe przeprowadzono i zakończono 30 marca 2017 r.  Łączne koszty Powiatu Buskiego poniesione na roboty budowlano - montażowe wraz z działaniami towarzyszącymi wyniosły w latach 2013- 2017 3 479 000,00 zł.

Harmonogram i dane techniczne wykonanych instalacji:

  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Instalacja kolektorów słonecznych  do podgrzewania wody użytkowej. Powierzchnia czynna absorbera 460,46 m2 dla 253 kolektorów. Odbiór robót zakończono w dniu 16.08.2015 r.
  2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 39,75 kWp ( 150 modułów fotowoltaicznych). Odbiór robót zakończono w dniu 30.03.2017 r.
  3. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Powierzchnia czynna absorbera 25,48 m2 dla 14 kolektorów. Odbiór robót zakończono w dniu 16.08.2015 r.
  4. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Powierzchnia czynna absorbera 25,48 m2 dla 14 kolektorów. Odbiór robót zakończono w dniu 06.09.2016 r.
  5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Powierzchnia czynna absorbera 25,48 m2 dla 14 kolektorów. Odbiór robót zakończono w dniu 06.09.2016 r.
  6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 20,67 kWp ( 78 modułów fotowoltaicznych). Odbiór robót zakończono w dniu 30.03.2017 r.
  7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Powierzchnia czynna absorbera 25,48 m2 dla 14 kolektorów. Odbiór robót zakończono w dniu 28.09.2016 r.
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Powierzchnia czynna absorbera 41,22 m2 dla 18 kolektorów. Odbiór robót zakończono w dniu 27.03.2017 r.
  9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. Instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 19,44 kWp ( 72 modułów fotowoltaicznych). Odbiór robót zakończono w dniu 20.03.2017 r.
  10. Instalacja modelowa odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju. W skład zestawu wchodzi instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 500W i turbiny wiatrowej o mocy 600W do wytwarzania energii elektrycznej - instalacje off-grid zasilające oświetlenie LED gabloty ekspozycyjnej oraz elewacji frontowej wejścia do szkoły; Instalacja solarna do podgrzewania wody dla punktu dostępowego znajdującego się wewnątrz budynku szkoły. Odbiór robót zakończono w dniu 10.03.2017 r.

Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017