herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RIIJST Dofinansowanie Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
Dofinansowanie Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
poniedziałek, 18 lipca 2011
 

logo_riijst

 

     Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

 

     W zakończonej w czerwcu br. ocenie merytoryczno - technicznej wniosek o dofinansowanie Projektu e-świętokrzyskie RII JST otrzymał aż 84 punkty.

     W dniu 7 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

     Decyzja ta pozwala na rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego Projektu.

     Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST jest największym projektem z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowanym w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

  • dostawę systemów obiegu dokumentów i pakietów dziedzinowych dla gmin i powiatów,
  • budowę sieci LAN,
  • dostarczenie systemów podniesienia bezpieczeństwa sieci,
  • rozbudowę Centrum Zarządzania Miastem Ostrowiec Świętokrzyski,
  • rozbudowę portalu Wrota Świętokrzyskie.

    Projekt jest realizowany wspólnie z gminami i powiatami Województwa Świętokrzyskiego (106 Partnerów). Całkowita wartość projektu wynosi 38 987 458,52 zł. Z czego na wydatki kwalifikowane przypada 38 432 591,54 zł a wysokość dofinansowania wynosi 32 667 702,81 zł i stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków EFRR

uchwala_str1

 

uchwala_str1

źródło: http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/

baner

Poprawiony: poniedziałek, 18 lipca 2011