herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ Zakończenie Projektu pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”
Zakończenie Projektu pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Wioleta Waga   
poniedziałek, 30 czerwca 2014
 

loga

    Dnia 25 czerwca 2014 o godz. 10 ºº w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju odbyło się uroczyste zakończenie Projektu pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”.

    W uroczystości udział wzięli Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, samorządowcy, Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz oraz Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak, Starosta Pińczowski Pan Zbigniew Kierkowski, Wójt Gminy Gnojno Pani Jolanta Stachowicz, Wójt Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja, Wójt Gminy Wiślica Pan Stanisław Krzak oraz zaproszeni goście.

    Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

    Łączna wartość Projektu to 10 352 726,77 PLN, z czego wartość dofinansowania z RPOWŚ 4 431 989,54 PLN, a wartość dofinansowania z NFOŚIGW 2 833 470,00 PLN.

    Projekt obejmował termomodernizację 20 obiektów użyteczności publicznej, należących do 5 jednostek samorządu terytorialnego. Liderem Projektu był Powiat Buski, a Partnerami: Powiat Pińczowski, Gmina Gnojno, Gmina Nowy Korczyn oraz Gmina Wiślica.

    Obiektami objętymi pracami termomodernizacyjnymi na terenie Powiatu Buskiego były: budynki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach.

    Na terenie Powiatu Pińczowskiego projektem objęto Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie. W Gminie Gnojno prace termomodernizacyjne prowadzono w budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach, Urzędu Gminy w Gnojnie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie. W Gminie Nowy Korczyn zrealizowano termomodernizację Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, a w Gminie Wiślica budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy.

    Rezultatami Projektu są: termomodernizacja ścian zewnętrznych (21 262 m²), stropów i stropodachów (16 606 m²), wymiana okien i drzwi (858 m²), jak również wymiana źródeł ciepła w pięciu kotłowniach oraz wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi. Efektem ekologicznym będzie znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla (2432 Mg/rok), a także zmniejszenie zużycia energii (9 932,64 MWh/rok).

foto: Piotr Woźniak, Ewa Zacharska, Tadeusz Sempioł, archiwum Partnerów Projektu

Poprawiony: poniedziałek, 30 czerwca 2014