herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ Zakończenie robót termomodernizacyjnych.
Zakończenie robót termomodernizacyjnych. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
czwartek, 16 stycznia 2014
 

logo
herb_powiat_buski

   W miesiącu grudniu 2013 roku zakończono roboty budowlane inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”, prowadzonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

 

Zakres robót obejmował:

1) Działanie Nr 2 "Termomodernizacja budynków Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o." Budynki wchodzące w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju tj. budynek główny, budynek oddziału zakaźnego, budynek warsztatu i prosektorium, budynek przychodni specjalistycznych, budynek garaży, budynek oddziału płucnego, budynek magazynu leków, zbiorniki na wodę, w/w budynki zostały poddane termomodernizacji. W ramach wykonanych robót docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz docieplono stropodachy budynków. W kotłowni szpitala wymieniono 2 kotły gazowo – olejowe wraz z regulacją i montażem automatyki sterującej.

2) Działanie Nr 3 "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS  w Busku-Zdroju", ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój. Wykonano wyminę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonano wymianę systemu wentylacji i klimatyzacji hali.

3) Działanie Nr 4 pn. ”Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach - wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej  i ścian zewnętrznych oraz wymiana instalacji c.o.”. Wykonano zakres robót polegających na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku, wymianie pokrycia dachowego na blachodachówkę z warstwą izolacji termicznej oraz wymianie pieca gazowego kotłowni na gazowy kondensacyjny wraz z instalacją centralnego ogrzewania.

4) Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Busku-Zdroju ul. Kusocińskiego 3a, 28-100 Busko-Zdrój. W ramach działania Nr 5 "Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju".  Wykonano wymianę instalacji ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody wraz z przebudową kotłowni oraz wymianę pieca.

   Zakończone roboty budowlane są częścią projektu, obejmującego roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Buskiego, Powiatu Pińczowskiego, Gminy Gnojno, Gminy Nowy Korczyn oraz Gminy Wiślica. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków. Współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

   Odbiór w/w robót kończy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania przez Powiat Buski w ramach projektu. Termomodernizację 11 budynków użyteczności publicznej rozpoczęto w grudniu 2012 roku. W lipcu 2013 roku zakończono modernizację hali sportowej PMOS, we wrześniu zakończono wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów ZSTI a w miesiącu grudniu 2013 roku zakończono termomodernizacje i modernizacje źródeł ciepła w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach oraz budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Poprawiony: wtorek, 28 stycznia 2014