herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 DODATKOWE LAPTOPY DLA UCZNIÓW ZAKUPIONE PRZEZ POWIAT BUSKI TRAFIŁY DO SZKÓŁ
DODATKOWE LAPTOPY DLA UCZNIÓW ZAKUPIONE PRZEZ POWIAT BUSKI TRAFIŁY DO SZKÓŁ Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 25 czerwca 2020
 

logotypy

5Powiat Buski otrzymał grant w wysokości 100 000 zł na zakup komputerów przenośnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem Projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest dodatkowe wsparcie szkół w kształceniu na odległość.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na zakup laptopów dla uczniów, które w czasie epidemii są wykorzystywane do zdalnych lekcji. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym oraz przeznaczeniu przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju dodatkowych środków finansowych zakupiono kolejne laptopy dla uczniów, które nadal będą wykorzystywane do nauki w związku ze spodziewanym utrzymaniem nauki na odległość od września 2020 r. i zapowiedziami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi przygotowanych rozwiązań prawnych, które umożliwią kontynuację nauki zdalnej w nowym roku szkolnym.

Dodatkowe laptopy dla najbardziej potrzebujących uczniów przekazali dyrektorom szkół Jerzy Kolarz – Starosta Buski i Stanisław Klimczak – Wicestarosta Buski.

Łącznie, dzięki realizacji projektu grantowego, zakupiono 37 laptopów dla uczniów, które zostały przekazane do:

  1. I Liceum Ogólnokształcącego – 5 laptopów,
  2. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika - 6 laptopów,
  3. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych –  6 laptopów,
  4. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego –  6 laptopów,
  5. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie – 6 laptopów,
  6. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku-Zdroju – 8 laptopów.

 

tekst: R. Krzemień i M. Kornicka

foto: M. Musiał

 

2

Starosta Buski i Wicestarosta Buski przekazują laptop Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju

 

3

Starosta Buski i Wicestarosta Buski przekazują laptop Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju

 

4

Starosta Buski przekazuje laptop Dyrektorowi Zespołu Szkół technicznych i Ogólnokształcących

 

5

Starosta Buski przekazuje laptopy dyrektorom Szkół

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2020