herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze PFRON Wmurowanie Aktu Erekcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 23 grudnia 2019
 

Zajawka13 grudnia 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego budowy budynku do zajęć z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dyrektor Ośrodka Wiesław Waga powitał przybyłych gości w osobach:

- Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

- Andrzeja Michalskiego Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- Elżbiety Szczęsnej-Kusak Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach,

- Jerzego Kolarza Starosty Buskiego,

- Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego, członków Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju:

- Jerzego Kordosa, Wiesława Marca, Tomasza Mierzwę, radnych Rady Powiatu w Busku-Zdroju:

- Bogusławę Majcherczak, Tadeusza Jewiarza, Piotra Wąsowicza,

- księdza kanonika Mariana Janika proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Busku-Zdroju,

- Dagmarę Ścianę przedstawicielkę Rady Rodziców SOSW w Broninie,

- Marka Kuchnę przedstawiciela Wykonawcy - Firma EM-BUD w Morawicy, dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Buskiego:

- Jolantę Czyrny, Justynę Kwiatkowską, Jolantę Maślichę, Lucynę Wojnowską, Tomasza Galanta, Grzegorza Wojciechowskiego oraz Waldemara Wójcika,

-siostrę Agatę Jońca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Słupi,

-pracowników oraz wychowanków Ośrodka.

 

Dyrektor Wiesław Waga przedstawił krótki rys historyczny Ośrodka, a następnie podkreślił ogromne znaczenie tej rozbudowy. Dotychczasowy budynek jest za mały, ponieważ rośnie liczba dzieci oraz wymagania dotyczące standardów tego typu placówek. Następnie głos zabrał Starosta Buski Jerzy Kolarz, który podziękował Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Panu Andrzejowi Bętkowskiemu oraz Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Pani Elżbiecie Korus za wsparcie budowy Ośrodka kwotą 895 tys. zł.

 

Po odczytaniu Aktu Erekcyjnego, nastąpiło jego podpisanie przez: Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Panią Elżbietę Korus, Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach Jerzy Kolarz, Stanisław Klimczak, Jerzy Kordos, Wiesław Marzec oraz Tomasz Mierzwa, Dyrektora Ośrodka w Broninie Wiesława Wagę, Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców SOSW w Broninie Panią Dagmarę Ścianę oraz  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakuba Stadnickiego.

Akt Erekcyjny umieszczono w kapsule czasu wraz z listą pracowników SOSW w Broninie, dołączono również ulotkę promującą Ośrodek oraz monetę. Wmurowania dokonali: Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Pani Elżbieta Korus, ksiądz kanonik Marian Janik proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Busku-Zdroju, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pan Andrzej Michalski, członkowie Zarządu Powiatu oraz radni Rady Powiatu w Busku-Zdroju: Jerzy Kordos, Wiesław Marzec, Tomasz Mierzwa, Tadeusz Jewiarz oraz Piotr Wąsowicz, przedstawiciel Wykonawcy Firmy EM-BUD w Morawicy Pan Marek Kuchna, Dyrektor SOSW w Broninie Wiesław Waga,  przedstawicielka Rady Rodziców SOSW w Broninie Pani Dagmara Ściana oraz przedstawiciel uczniów Filip Ściana.

 

Tą podniosłą uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Ośrodka.

 

Projekt nosi nazwę: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-go w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej”, a jego wartość to 3 270 000 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 72/RB/19 zawartej 30 lipca 2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Przyznane środki wynoszą 895 000,00 zł.

 

Istniejący budynek otrzyma nowe dwukondygnacyjne skrzydło z częściowym podpiwniczeniem. W poziomie piwnicy, doświetlonej światłem dziennym, poprzez wykonanie skarpy, znajdzie się min. pracownia stolarsko - tapicerska.
W poziomie parteru powstanie sala do rehabilitacji ruchowej i korekty wad postawy, dwie pracownie zawodowe, ponadto gabinety psychologa, logopedy, pokój nauczycielski. Piętro zajmą kolejne pracownie zawodowe - rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego, pracy biurowej. W otoczeniu budynku Ośrodka zostaną wykonane nowe drogi wewnętrzne i komunikacja piesza.

 

Foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: piątek, 27 grudnia 2019