herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze NFOSiGW Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego oraz Powiatu Pińczowskiego – podpisanie umowy o dofinansowanie.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego oraz Powiatu Pińczowskiego – podpisanie umowy o dofinansowanie. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 

baner

    W dniu 17.06.2013r. Powiat Buski podpisał w Warszawie umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego oraz Powiatu Pińczowskiego”. Beneficjentem umowy jest Powiat Buski, występujący jako Lider porozumienia partnerstwa w skład którego wchodzą również Gmina Gnojno, Gmina Nowy Korczyn, Gmina Wiślica oraz Powiat Pińczowski. Wniosek o dofinansowanie o wartości całkowitej 10 169 220,00 zł, złożony w ramach V konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 843 040,00 zł. co stanowi do 30% kosztów kwalifikowanych projektu.

Więcej szczegółów na temat systemu zielonych inwestycji można znaleźć na stronie NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/

    Projekt zakłada przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w osiemnastu budynkach użyteczności publicznej, należących do partnerów projektu, celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych, powodujących emisję CO2 do atmosfery. Każdy z partnerów porozumienia realizuje samodzielnie swoją część projektu, między innymi poprzez wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

    Dla części realizowanej przez Powiat Buski, w dniu 12.12.2012 r. podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja następujących obiektów:
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o." Robotami objęte są budynki oddziału zakaźnego, płucnego i tomografii, przychodni specjalistycznej, prosektorium, garaży, magazyn żywności oraz budynek główny wraz z kotłownią.
- „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju”.
- „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach - wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych oraz wymiana instalacji c.o” .
- „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Busku-Zdroju”.

    Projekt uzyskał również dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.