herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Program profilaktyczny Wektory życia Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec, autor tekstu: Renata Krzemień   
piątek, 17 listopada 2023
 

plakat

ministerstwo za_zyciem

Powiat Buski przystąpił do realizacji programu profilaktycznego Wektory życia realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026, priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki Powiat Buski otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 16 720 zł na realizację zadań w projekcie, z czego:

  1. 9 900 zł na zakup kursu Programu Wektory życia dla nauczycieli obejmującego 30 godzin szkolenia,
  2. 6 820 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów dla uczniów.

Program Wektory życia, który będzie realizowany do 31 sierpnia 2024 r., został przygotowany na podstawie najnowszych badań naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.

W ramach realizowanego działania przeprowadzone zostaną psychoedukacyjne warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest  kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Warsztaty mają również za zadanie wspieranie  działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów szkół
i nauczycieli.

Warsztaty, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy, bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

Autor tekstu: Renata Krzemień

 

Do pobrania:

  • Plakat [ PDF ]
  • Plakat Wektory życia [ PDF ]
  • Ulotka Wektory życia [ PDF ]

plakat

Poprawiony: piątek, 17 listopada 2023