herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
 

 


 

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub
z państwowych funduszy celowych

 

znaki_strona_www

 
Fundusz Dróg Samorządowych Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Małgorzata Mrugała.   
środa, 30 grudnia 2020
 

logo

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Powiat Buski przebudował i wyremontował łącznie 16,481 km dróg powiatowych. Koszt realizacji zadań przebudowy i remontów dróg powiatowych wyniósł 10 557944,74 zł w tym 50% dofinasowania z budżetu państwa w kwocie 5 278 971,00 zł oraz 50 % środków własnych Powiatu Buskiego oraz Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 5 278 973,33 zł. Celem w/w programu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
Więcej…
 
Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19). Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
środa, 30 grudnia 2020
 

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dn. 24.07.2020  poz. 662, ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki majątkowe oraz na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Buski otrzymał wsparcie w wysokości 2 467 304 zł.

 

czek

Dzięki otrzymanym środkom dofinansowana została realizacja następujących zadań:

Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19).

logo

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2020
Więcej…
 
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 10 grudnia 2020
 

plakat_tablica_v2

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Powiat Buski otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 000 zł. z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Powiat Buski zapewnił wkład własny finansowy w wysokości 7 000 zł.

Program zakłada wsparcie finansowe organów prowadzących na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W 2020 r. z dofinansowania skorzystają dwie szkoły prowadzone przez Powiat Buski: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. W ramach programu szkoły zakupią laptopy, tablety, tablicę interaktywna oraz projektor.

Beneficjent: Powiat Buski

Wartość dofinansowania: 28 000 zł

Całkowity koszt zadania: 35 000 zł

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2021
Więcej…
 
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 10 grudnia 2020
 

plakat500_v2Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną

Powiat Buski otrzymał zwiększenie subwencji oświatowej na Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną w wysokości 183 000 zł.

Celem programu jest jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Z dofinansowania skorzystają nauczyciele zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, z wyłączeniem nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach programu nauczyciele mają możliwość pokrycia w całości lub w części kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania a także zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Wartość dofinansowania: 183 000 zł

Całkowity koszt zadania: 183 000 zł

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2021
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2