herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna
 
Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Buskiego w 2024 roku Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek   
poniedziałek, 22 stycznia 2024
 

herb   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r., w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r., czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego ustala się na okres od 5 lutego 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.
   Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Powiatu Buskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 8 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r.,  budynek internatu Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój,   wejście od ul. Armii Krajowej.


Więcej…
 
Od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady rejestracji pojazdów Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 12 stycznia 2024
 

herbWraz z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących nakładania kar za niedotrzymanie terminów dotyczących rejestracji pojazdów.

Najbardziej istotną zmianą z punktu widzenia właściciela pojazdu jest to, że istniejący dotychczas obowiązek zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu został zastąpiony bezwzględnym obowiązkiem jego rejestracji.

Poprawiony: piątek, 12 stycznia 2024
Więcej…
 
Kondolencje Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazał do publikacji: Kamil Kokoszczyk   
piątek, 12 stycznia 2024
 

kirNajszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie oraz Bliskim

z powodu śmierci

 

lekarza JANA DYTKOWSKIEGO

 

długoletniego współpracownika

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Busku - Zdroju

 

Składa

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

i pracownicy Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

Poprawiony: piątek, 12 stycznia 2024
 
Kondolencje Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Anna Pyrz   
wtorek, 09 stycznia 2024
 

kirPani Aleksandrze Wojas

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TATY

składają:

Rada i Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2024 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 08 stycznia 2024
 

logo-pcpr-pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 13.11.2023 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ,,Programu  wyrównywania różnic między regionami III”  w 2024 roku. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi  w 2024 roku realizowane będą następujące obszary programu:

1) obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 197 000,00 na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej  lub przedsiębiorstwach społecznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się   i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi   do 176 000,00 zł na każdy projekt. Adresaci programu to gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą: placówki edukacyjne, środowiskowe domy samopomocy, centra i kluby integracji społecznej i podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniające osoby niepełnosprawne,

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Adresaci programu to gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszar D - likwidacja barier transportowych. Adresatami programu są placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

  1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi  do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 351 500,00 zł dla autobusów,

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 17 500,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała  z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Adresatami programu są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe,

6) obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz zakładów aktywności zawodowej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji projektu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy lub zakładu aktywności zawodowej. Adresaci programu to jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 stycznia 2024
Więcej…
 
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Aneta Piasecka   
czwartek, 04 stycznia 2024
 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez w/w podmioty w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji ekologicznej.
Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych (...) w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Aneta Piasecka   
czwartek, 04 stycznia 2024
 

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Więcej…
 
Uroczysta LII (52) Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 29 grudnia 2023
 

Uroczysta LII (52) Sesja Rady Powiatu w Busku-ZdrojuW dniu 28 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 15 odbyła się uroczysta LII (52) Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju z okazji 25. rocznicy powołania Powiatu Buskiego. Podczas sesji zostały wręczone następujące odznaczenia i dyplomy:

Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia otrzymał Pan Zbigniew Zioło.

 

W uznaniu szczególnych zasług podczas służby na rzecz społeczności lokalnych oraz w 25. rocznicę usamorządowienia wspólnot powiatowych 10 października 2023 r. Związek Powiatów Polskich podjął uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu:

SAMORZĄDOWIEC 25-lecia 1999-2023

Panu Stanisławowi Klimczakowi, Panu Wiesławowi Marcowi, Panu Zbigniewowi Ziole.

 

W uznaniu szczególnych zasług podczas służby na rzecz społeczności lokalnych w 25. rocznicę usamorządowienia wspólnot powiatowych 10 października 2023 r. Związek Powiatów Polskich przyznał honorowy tytuł:

SPOŁECZNIK 25-lecia 1999-2023

Panu Andrzejowi Gądkowi, Panu Tadeuszowi Jewiarzowi, Panu Stanisławowi Krzakowi, Pani Bogusławie Majcherczak, Panu Piotrowi Wąsowiczowi, Panu Krzysztofowi Wojtasiowi.

 

Poprawiony: piątek, 16 lutego 2024
Więcej…
 
Przypominamy o zasadach ochrony drobiu przed grypą ptaków Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek   
piątek, 29 grudnia 2023
 

logoPowiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju informuje, iż w związku trwającym okresem zimowym, niekorzystną sytuacją epizootyczną i migracjami ptaków dzikich sprzyjającymi rozprzestrzenianiu zakażeń HPAI u drobiu oraz wykryciem w dniu 19.12.2023 r. pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa mazowieckiego, przypomina o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 31 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 768), którego przepisy muszą być przestrzegane przez posiadaczy drobiu. Poniżej materiał informacyjny.

Poprawiony: piątek, 29 grudnia 2023
Więcej…
 
Kondolencje Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Anna Pyrz   
piątek, 29 grudnia 2023
 

kirPanu Pawłowi Mazurowi

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają:

Rada i Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 143

Ankieta

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama