herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna
 
Uchwała Nr 1137/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej (...) Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Justyna Zięba.   
czwartek, 16 listopada 2023
 

Uchwała Nr 1137/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2024 roku.

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2023
Więcej…
 
Wręczenie Nagrody Starosty Buskiego za promocję Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 16 listopada 2023
 

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju, które odbyło się 15.11.br. wręczono Nagrodę Starosty Buskiego za promocję Powiatu Buskiego. Nagrodę otrzymała tancerka ze studia tańca MIMESIS - Lena Matuszewska. Nagrodę wręczyli: Jerzy Kolarz Starosta Buski, Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski, Wiesław Marzec, Jerzy Kordos i Tomasz Mierzwa - Członkowie Zarządu.

Wręczając pamiątkowy dyplom Jerzy Kolarz powiedział: Gratuluję tak wielu sukcesów sportowych w dziedzinie tańca - wygranych w tak wielu turniejach i mistrzostwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć!!!

Tekst: Ilona Marzec

Foto: Tadeusz Sempioł

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Mierzwa, Mateusz Matuszewski, Wiesław Marzec, Lena Matuszewska, Stanisław Klimczak, Jerzy Kolarz, Jerzy Kordos

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Mierzwa, Mateusz Matuszewski, Wiesław Marzec,
Lena Matuszewska, Stanisław Klimczak, Jerzy Kolarz, Jerzy Kordos

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2023
 
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
czwartek, 16 listopada 2023
 

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania swoich przedstawicieli  do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Więcej…
 
UCHWAŁA NR 1138/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (...) Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
środa, 15 listopada 2023
 

Uchwała Nr 1138/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Więcej…
 
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Renata Krzemień.   
czwartek, 09 listopada 2023
 

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”, który Powiat Buski – jako Partner – realizuje wraz z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach (partner wiodący), Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 10 innymi Powiatami jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

Projekt obejmuje swoim działaniem uczniów, w szczególności z obszarów wiejskich, szkół systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, tj. m.in. liceów ogólnokształcących i techników. W projekcie udział bierze 5 szkół prowadzonych przez Powiat Buski: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, III Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Dla młodzieży, uczestniczącej w projekcie zaplanowano m.in. zajęcia  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia).

 

Szczegółowy opis zadań oraz Regulamin projektu jest dostępny na stronie https://tu.kielce.pl/dzis-uczen-jutro-student/

 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Wszelkie informacje można uzyskać w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski oraz w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Poprawiony: piątek, 10 listopada 2023
 
Zaproszenie na międzynarodową konferencję gospodarczą Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 31 października 2023
 

logoW dniu 22 listopada 2023 r. (środa), w godz. 10:00-16:00, w Piramidzie (Oaza Spokoju Grzybów) k. Staszowa odbędzie się międzynarodowa konferencja gospodarcza „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”.

 

Więcej…
 
„Jestem EKO – mistrz recyklingu” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 25 października 2023
 

Osoby nagrodzone wraz z przedstawicielami komisji konkursowej19 października w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie odbył się finał zadania publicznego pt. “Jestem EKO - mistrz recyklingu - edycja II”. Jest to projekt nastawiony na zdobywanie  wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, skierowany do uczniów i wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie.

Poprawiony: środa, 25 października 2023
Więcej…
 
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
środa, 18 października 2023
 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.

Więcej…
 
Uchwała Nr 1107/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...) Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
środa, 18 października 2023
 

Uchwała Nr 1107/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.

Więcej…
 
KRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym,, Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś'' Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Krzysztof Welenc.   
środa, 18 października 2023
 

plakatKRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym,, Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś'' przebiegającym pod patronatem TVP INFO, w formule on-line. Konkurs trwa do 20 listopada. Aby wziąć udział w konkursie należy zalogować się na bezpieczeństwo.krus.gov.pl  i rozwiązać test. 50 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe - tj. myjki ciśnieniowe.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 140

Ankieta

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama