herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna
 
Zaproszenie na Dożynki Gminne Tuczępy 2023 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 21 lipca 2023
 

Wójt Gminy Tuczępy, Rada Gminy Tuczępy oraz Centrum Kultury w Tuczępach zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 13 sierpnia 2023 r. w Tuczępach.

plakat

 
Informacja nt. wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział Edukacji.   
czwartek, 20 lipca 2023
 

herb

Informacja nt. wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Buski


Starosta Buski uprzejmie informuje, że wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Buski:

Nazwa i adres jednostki

Szkoła

Zawód/profil

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Zespół Szkół

Techniczno – Informatycznych

al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-43-86

Technikum Nr 2

technik informatyk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 2

mechanik pojazdów samochodowych

I Liceum Ogólnokształcące

al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41-378-36-53

klasa matematyczno-fizyczna

klasa lingwistyczna

SZKOŁY SPECJALNE DLA MŁODZIEŻY

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy*

ul. Rehabilitacyjna 1

28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-41-19

Szkoła Podstawowa

klasy VII i VIII

Liceum Ogólnokształcące

 

Technikum

technik informatyk**

technik ekonomista**

technik elektryk**

technik mechanik**

technik spawalnictwa**

technik spedytor**

technik przemysłu mody**

Szkoła Branżowa
I Stopnia

krawiec**

elektryk**

elektromechanik**

ślusarz**

mechanik - monter maszyn i urządzeń**

Szkoła Policealna

technik administracji**

asystent osoby niepełnosprawnej**

technik bhp**

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy*

Bronina 59

28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-68-58, 882-11-83-11

Szkoła Podstawowa

 

Szkoła Branżowa
I Stopnia

mechanik pojazdów samochodowych**

ślusarz**

cukiernik**

kucharz**

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących

ul. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-24-72

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych**

absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą rozpocząć edukację od III semestru

Szkoła Branżowa
II Stopnia**

technik pojazdów samochodowych

technik robót wykończeniowych w budownictwie

technik  żywienia i usług gastronomicznych

technik usług fryzjerskich

*) kształcenie w Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych wymaga uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Więcej informacji można uzyskać w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, tel. 41-234-56-73

**) kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zrekrutowania odpowiedniej liczby kandydatów

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych szkołach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej.

Poprawiony: czwartek, 20 lipca 2023
 
Kolejny etap naboru kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych za nami Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział Edukacji.   
czwartek, 20 lipca 2023
 

herbW ramach tegorocznego naboru chęć podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski zadeklarowało 1008 kandydatów (1000 osób w terminie podstawowym i 8 w terminie dodatkowym). Zakwalifikowanych do udziału w rekrutacji zostało 979 osób. Pozostałe osoby nie spełniły wszystkich warunków do dalszego udziału w naborze m.in. dlatego, że nie wprowadziły do sytemu naboru wyników egzaminu ósmoklasisty, czy ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Więcej…
 
Program Aktywna tablica w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział EK.   
poniedziałek, 17 lipca 2023
 

plakatAż sześć szkół prowadzonych przez Powiat Buski będzie w 2023 r. realizować Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 Aktywna tablica.

Poprawiony: niedziela, 13 sierpnia 2023
Więcej…
 
Wyniki matury w Powiecie Buskim powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział Edukacji (…)   
poniedziałek, 10 lipca 2023
 

herbW bieżącym roku szkolnym do wszystkich egzaminów obowiązkowych przystąpiło w wiosennej sesji maturalnej 428 tegorocznych absolwentów 6 ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski (w liceach - 228, a w technikach - 200 osób).

Więcej…
 
Kolejne inwestycje drogowe do realizacji w Powiecie Buskim w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 07 lipca 2023
 

01 Zdjęcie z podpisania umowy - głos zabiera Starosta Buski Jerzy KolarzW dniu 03.07.2023 r. Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – dr inż. Piotr Sokołowski w obecności władz Powiatu Buskiego: Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka oraz Radnych Rady Powiatu w Busku-Zdroju - Tadeusza Jewiarza, Zbigniewa Zioło, Krzysztofa Wojtasia, Jerzego Kordosa, jak też w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemara Sikory i Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pawła Zagai oraz Wójta Gminy Tuczępy Jacka Wilka, podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o. o. reprezentowanym przez Pana Wiesława Ruchomskiego V-ce Prezesa Zarządu na realizację inwestycji drogowych pn.: Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 morazPrzebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m,  Nr 0860T  Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów  dł.  3685 m”.

Poprawiony: piątek, 07 lipca 2023
Więcej…
 
Pierwszy etap naboru kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych za nami Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział Edukacji.   
wtorek, 27 czerwca 2023
 

herbW ramach tegorocznego naboru chęć podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski zadeklarowało równo 1000 kandydatów. Spośród wszystkich kandydatów ok. 73% to kandydaci z Powiatu Buskiego, natomiast ok. 27% to osoby spoza naszego Powiatu.

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2023
Więcej…
 
Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I) Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 27 czerwca 2023
 

naglowek

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju od 1 lipca 2023 r. realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie buskim (I), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy - Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2023
Więcej…
 
UWAGA! KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BUSKI! Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 26 czerwca 2023
 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły ponadpodstawowej w Powiecie Buskim, a - z różnych przyczyn - nie złożyły wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie do 21 czerwca 2023 r. mają jeszcze możliwość zarejestrowania się w systemie elektronicznego naboru w czasie tzw. "okienka transferowego".

Rejestracja w systemie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły będą możliwe do 12 lipca 2023 r. do godziny 15.00 pod adresem: https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

Uczniów, którzy jeszcze nie założyli konta, zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną pod adresem: https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

 

Jednocześnie przypominamy:

1) wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z udziałem w rekrutacji: należy kliknąć "złóż wniosek",

2) w Powiecie Buskim można się ubiegać o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych, ale można wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów w tych szkołach, tzn. w każdej z trzech szkół można wybrać tyle oddziałów, ile szkoła ma w swojej ofercie.

 

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE! WYBIERZ WIĘCEJ SZKÓŁ LUB ODDZIAŁÓW!!!


Istotną rolę odgrywa kolejność szkół i oddziałów wybranych przez kandydata. Szkoła (oddział) wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej kandydat chce się dostać, ostatnia to ta, na której najmniej mu zależy.

3) zarówno osoby, które zamierzają dopiero zarejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji, jak i osoby, które już posiadają swoje konta i złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły, do dnia 12 lipca 2023 r. do godziny 15.00 mają czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Istnieje też możliwość zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły ze względu na zmianę szkół, o przyjęcie do których kandydat się ubiega.


Kandydatów do szkół specjalnych zapraszamy do rekrutacji w systemie tradycyjnym.

Kandydatów do szkół dla dorosłych funkcjonujących w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju zapraszamy do rekrutacji w systemie tradycyjnym.

Więcej Informacji w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym: https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w rekrutacji

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2023
 
XLVIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 15 czerwca 2023
 

Busko - Zdrój, dnia 15.06.2023 r.

Znak: BR.0002.1.48.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XLVIII Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 139

Ankieta

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama