herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna
 
Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor Tekstu: Adrian Lasak.   
poniedziałek, 27 lutego 2023
 

W związku z petycją złożoną w sprawie zwiększenia świadomości prawnej społeczności lokalnej na temat transplantacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym przedmiotowego zakresu.

Więcej…
 
Stypendium Sportowe Starosty Buskiego na rok 2023 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział Edukacji.   
piątek, 24 lutego 2023
 

3W dniu 22 lutego 2023 roku na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju, Jerzy Kolarz Starosta Buski, w obecności Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego oraz Członków Zarządu Powiatu: Wiesława Marca i Jerzego Kordosa, wręczył Stypendium Sportowe Starosty Buskiego Dominice Pawełczyk - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Miłek Wiślica trenującej bilard. Wnioskodawcą był Pan Szczepan Sekuła Prezes Klubu i jeden z trenerów Dominiki.

Więcej…
 
Rekrutacja uczniów do szkół specjalnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2023/2024 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział Edukacji.   
czwartek, 23 lutego 2023
 

herbDrodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że w Powiecie Buskim rekrutacja do szkół specjalnych prowadzona jest w systemie tradycyjnym. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły specjalnej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno -  Pedagogiczną.

Więcej…
 
Rozwój usług cyfrowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Buskim Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Krzysztof Welenc.   
środa, 01 lutego 2023
 

logotypy_kolor

banner_na_strone_1200x628_CP2Powiat Buski pozyskał środki finansowe w wysokości 213 375,00 zł dzięki przystąpieniu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Poprawiony: środa, 01 lutego 2023
Więcej…
 
Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku! Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Artur Polniak.   
poniedziałek, 23 stycznia 2023
 

plakat1 plakat2

 
Powiat Buski realizuje zadania na drogach powiatowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 13 stycznia 2023
 

Podpisanie umowyW dniu 10.01.2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju – Krzysztof Tułak  w obecności władz Powiatu Buskiego: Starosty – Jerzego Kolarza, Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu – Andrzeja Gądka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Krzysztofa Eliasza oraz Radnych Rady Powiatu Buskiego: Jerzego Kordosa, Wiesława Marca, Piotra Wąsowicza, Krzysztofa Wojtasia, Tomasza Mierzwy, jak również przedstawicieli władz poszczególnych Gmin, tj. Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie – Pawła Zagaji, Burmistrza Miasta i Gminy w Pacanowie – Wiesława Skopa, Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju – Michała Marońskiego, Pana Roberta Książka – Menadżera ds. rozwoju relacji społecznych BGK oraz Pana Marcina Puszyńskiego będącego przedstawicielem regionu Świętokrzyskiego Banku BGK, podpisał umowę z wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego Wykonawcą - konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. oraz partner Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., których przedstawicielem jest Pan Tomasz Dyl - Prokurent - na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego”.

Poprawiony: piątek, 13 stycznia 2023
Więcej…
 
Informacja Starosty Buskiego o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Sławomir Sadowski.   
czwartek, 29 grudnia 2022
 

Busko-Zdrój, dn. 29.12.2022 r.

STAROSTA BUSKI

GKN.6640.1.101.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500

dla obszaru Powiatu Buskiego

 

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 t.j.), art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) Starosta Buski informuje, że dla terenu powiatu buskiego zostały utworzone bazy GESUT (baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000).

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

Więcej…
 
e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Grzegorz Zięba.   
czwartek, 29 grudnia 2022
 

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Justyna Zięba.   
piątek, 23 grudnia 2022
 

Uchwała Nr 911/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle
psychicznie chorych”.

Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2022
Więcej…
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
czwartek, 22 grudnia 2022
 

Uchwała Nr 912/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na  powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 134

Ankieta

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama