herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb

Komunikat Starosty Buskiego

komunikat

K O M U N I K A T

W związku z trwającym remontem budynku
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6,
uprzejmie informuję, że od dnia 10.01.2022 r., na czas trwania remontu,

- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

zostają przeniesione do nowej siedziby położonej
przy al. Mickiewicza 27

(budynek, w którym siedzibę miała dotychczas
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Ponadto informujemy, że numery telefonów nie uległy zmianie.

Starosta Buski
Jerzy Kolarz

W związku z zaplanowanym remontem budynku

Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6,

uprzejmie informuję, że od dnia od 10.01.2022 r.,
na czas trwania remontu,

 

- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

 

zostają przeniesione do nowej siedziby położonej

przy al. Mickiewicza 27

 

(budynek, w którym siedzibę miała dotychczas

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
Strona główna
 
ŚLUBOWANIE NAUCZYCIELI MIANOWANYCH Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka   
poniedziałek, 30 sierpnia 2021
 

1629965670140W dniu 26 sierpnia 2021 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju, nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie.

W obecności Jerzego Kolarza Starosty Buskiego, Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego oraz Wiesława Marca i Jerzego Kordosa - członków Zarządu Powiatu ślubowanie złożyły Panie: Paulina Zacharz-Dziub nauczyciel języka angielskiego z I Liceum Ogólnokształcącego, Anna Olszewska nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Monika Zych nauczyciel religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie.

Członkowie Zarządu Powiatu, po odebraniu od nauczycieli ślubowania, wręczyli im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Więcej…
 
Konsultacje społeczne: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska) Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 30 sierpnia 2021
 

herbOGŁOSZENIE

Starosta Buski

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska. OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska obejmuje swym zasięgiem obszar czterech gmin: Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Miasta i Gminy Pińczów a także część dwóch powiatów: Powiatu Buskiego oraz Powiatu Kazimierskiego, w które wpisuje się większość ww. gmin. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 30.08.2021 r. do dnia 07.09.2021 r.

Poprawiony: poniedziałek, 30 sierpnia 2021
Więcej…
 
Komunikat Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Sławomir Sadowski   
poniedziałek, 23 sierpnia 2021
 

herb

Wszystkich Wykonawców prac geodezyjnych informujemy, że w związku z pismem Głównego Geodety Kraju znak: NG.OIL.071.28.2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, dot. prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. których deklarowany termin realizacji upłynął a wyniki nie zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tutejszy urząd został zobligowany do weryfikacji w/w prac, które najprawdopodobniej nie będą zrealizowane. W związku z powyższym proszę wszystkich wykonawców prac geodezyjnych o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2021 r, poprzez komunikator w geoportalu (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. wyłącznie zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych papierowo) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac. Brak informacji do dnia 12 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (zgłoszenie zostanie zamknięte). Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i dokonywanie powyższego sukcesywnie ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń.

 

 
Informacja nt. wolnych miejsc w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 03 sierpnia 2021
 

herbStarosta Buski uprzejmie informuje, że wolnymi miejscami w klasach pierwszych dysponują następujące szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży prowadzone przez Powiat Buski:

Nazwa i adres jednostki

Szkoła

Zawód

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

ul. Mickiewicza 13, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41-378-36-53

klasa lingwistyczno - humanistyczna

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych

ul. Mickiewicza 23, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-43-86

Technikum Nr 2

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

Zespół Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących

ul. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-24-72

Technikum Nr 3

technik budownictwa

technik geodeta

technik logistyk

technik architektury krajobrazu

technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 3

elektryk, magazynier - logistyk, murarz - tynkarz,

monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Mickiewicza 6, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-79-21, 41-378-33-01

III Liceum Ogólnokształcące

klasa biologiczno - sportowa (j. angielski, biologia)

Technikum Nr 1

technik ekonomista

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 1

klasa wielozawodowa: m. in.: cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer

 

Poprawiony: poniedziałek, 23 sierpnia 2021
Więcej…
 
Powiat Buski z dofinansowaniem inwestycji związanej z zieloną energią Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 12 sierpnia 2021
 

flagi

01_budynek_przy_ul_kopernika_6_w_busku-zdroju29 lipca 2021 r. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a 21 samorządami z terenu województwa na realizację inwestycji związanych m. in. z zieloną energią.

Poprawiony: czwartek, 12 sierpnia 2021
Więcej…
 
STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA NA LATA 2021–2027 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 06 sierpnia 2021
 

herby

Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

W jego granicach znajdują się gminy dysponujące zasobami wód leczniczych: uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka (w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej) i Pińczów (starający się o wyznaczenie strefy uzdrowiskowej).

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2021
Więcej…
 
Oferta realizacji zadania publicznego Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Edyta Gawor   
czwartek, 29 lipca 2021
 

herbOferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Nożnej AKS 1947 „Razem możemy więcej”, realizowanego przez Amatorski Klub Sportowy 1947 Busko – Zdrój.

- Treść oferty [ PDF ]

 
Oferta realizacji zadania publicznego Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Edyta Gawor   
czwartek, 29 lipca 2021
 

herbOferta realizacji zadania publicznego pn. „XIX Spotkania z Kulturą Żydowską”, realizowanego przez Buskie Stowarzyszenie Kulturalne.

- Treść oferty [ PDF ]

 
Informacja nt. wolnych miejsc w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Mariola Prędka   
czwartek, 22 lipca 2021
 

herb

Informacja nt. wolnych miejsc w klasach pierwszych
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski

Starosta Buski uprzejmie informuje, że wolnymi miejscami w klasach pierwszych dysponują następujące szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży prowadzone przez Powiat Buski:

Nazwa i adres jednostki

Szkoła

Zawód

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

ul. Mickiewicza 13, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41-378-36-53

klasa biologiczno - chemiczna

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych

ul. Mickiewicza 23, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-43-86

Technikum Nr 2

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

Zespół Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących

ul. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-24-72

Technikum Nr 3

technik budownictwa

technik geodeta

technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 3

elektryk, magazynier - logistyk,

monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Mickiewicza 6, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-79-21, 41-378-33-01

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 1

klasa wielozawodowa: m. in.: cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer

Poprawiony: czwartek, 22 lipca 2021
Więcej…
 
Komunikat Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Sławomir Sadowski.   
czwartek, 15 lipca 2021
 

herbWszystkich Wykonawców prac geodezyjnych informujemy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.) wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 roku. Od dnia 1 stycznia 2022 roku należy przekazywać operaty tylko w postaci elektronicznej.

Poprawiony: czwartek, 15 lipca 2021
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 153

Ankieta

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama