herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Bezpłatny kurs z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”
Bezpłatny kurs z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek   
czwartek, 13 października 2022
 

foto

Szanowni Państwo,

Lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczął się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie / Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Kurs skierowany jest łącznie do 160 osób na poziomach A2, B1, B2 i obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach - wykonawcą kursu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestnicy kursu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu. Nabór do udziału w kursie ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do udziału w kursie oraz możliwości przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnym kursie z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88 (osoba ukraińskojęzyczna).

 

Poniżej pliki do rozwinięcia w wersji dwujęzycznej:

- Regulamin kursu (wersja PL, UA)

- zał. nr 1 - formularz zgłoszeniowy uczestnika (wersja PL, UA)

- zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika kursu (wersja PL, UA)

- zał. nr 3 - regulamin zwrotu kosztów dojazdu (wersja PL, UA)

- zał. nr 4 - formularz zgłoszeniowy (wersja PL, UA)

- zał. nr 5 - deklaracja uczestnika (wersja PL, UA)

plakat