herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Początek realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 – PGR
Początek realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 – PGR Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Aneta Gołąb   
piątek, 14 października 2022
 

Foto-zajawka

W dniu 12.10.2022 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju - Krzysztof Tułak w obecności władz Powiatu Buskiego - Starosty - Jerzego Kolarza, Wicestarosty - Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - Andrzeja Gądka oraz Pana Roberta Książka - Menadżera ds. rozwoju relacji społecznych BGK podpisał umowę z Wykonawcą - firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1 + 210 długości 1210 m.”. Wartość inwestycji obejmuje kwotę 1 117 072,90 zł, w tym 1 094 731,44 zł – kwota promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 – PGR, oraz 22 341,46 zł – środki finansowe Powiatu Buskiego.

 

 

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie gminy Wiślica, na której zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne. Realizacja przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 0080T od km 0+000 do km 1+210 będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji, na istniejącym przystanku zaplanowano wykonanie peronu przystankowego z kostki betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego, jak też montaż barier ochronnych.

Niniejsza przebudowa drogi powiatowej znacznie podniesie parametry techniczne, przez co zwiększy się płynność ruchu, przepustowość, a co za tym idzie bezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze powiatu buskiego, jak również województwa świętokrzyskiego, poprzez połączenie z drogami wyższych kategorii.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji określono na 12 lipca 2023 r.

 

pl_lad_

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia z podpisania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T od km 0+000 do km 1+210 dł. 1210 m”, na zdjęciach od lewej: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju - Krzysztof Tułak, Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak, Starosta Buski – Jerzy Kolarz, przedstawiciel Wykonawcy (Prokurent) – Tomasz Dyl, Menadżer ds. rozwoju relacji społecznych BGK - Robert Książka, Przewodniczący Rady Powiatu w Busku – Zdroju – Andrzej Gądek

Foto: Aneta Gołąb

Poprawiony: piątek, 14 października 2022