herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 12 kwietnia 2021
 

herbW dniu 7 kwietnia 2021 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbyło się FORUM ZDROWIA. Spotkanie zostało zorganizowane w formie on-line w ramach XVIII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby i było skierowane do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu Powiatu Buskiego. Liczba uczestników Forum to 61 osób.

 

Spotkanie otworzył Pan Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski, który przywitał wszystkich uczestników oraz podziękował za zorganizowanie Forum. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, ponieważ współpraca z wizytatorami z Kuratorium pomogła zorganizować to spotkanie. Podziękowanie zostało również skierowane do wszystkich Współorganizatorów Festiwalu - partnerów z 21 instytucji.

 

Wicestarosta zaznaczył, że w roku 2020 zaplanowane konferencje, spotkania i warsztaty zostały zniweczone przez pandemię koronawirusa. "W 2021 roku podjęto decyzję o organizacji Forum Zdrowia z ograniczeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Z tego względu uczestnikami są nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu Powiatu Buskiego. Argumentem za zaproszeniem tej właśnie grupy zawodowej jest fakt, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się praktycznie od początku bieżącego roku szkolnego wyłącznie zdalnie. Taka sytuacja rodzi wśród uczniów liczne problemy zdrowotne a także psychologiczne, które wymagają ze strony dyrekcji, nauczycieli i pedagogów ogromnej pracy i nowych metod nauczania. Tegoroczne Forum Zdrowia i tematy, które zostały na nie wybrane, powinny przyczynić się do przekazania uczniom odpowiedniej wiedzy na temat epidemii, zagrożeń z niej wynikających oraz sposobów stopniowego powrotu do normalności, zarówno w życiu prywatnym, jak również w edukacji szkolnej".

 

Następnie Wicestarosta Buski przywitał Współorganizatorów w osobach:

 • Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z pracownikami Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Panią Marzenę Pyk Z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
 • Pana Włodzimierza Chłopka z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju
 • Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Pana Michała Zwolskiego mł. asp. P.O. Oficera Prasowego reprezentującego Pana podinsp. Marcina Chatysa Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju

Kolejno szczególnie serdecznie zostały powitane osoby wygłaszające referaty:

 • Pani Ewa Czarnecka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
 • Pani Jolanta Karyś z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Pani Jadwiga Zapała ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • Pan Szymon Wójcik ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
 • Pan Paweł Paździor z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 • Pan Karol Bidziński z Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Pan Stanisław Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Kontynuując przywitanie, Wicestarosta gorąco powitał nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół oraz poinformował, że na dzisiejsze spotkanie zostały zgłoszone 23 placówki oświatowe z terenu Powiatu Buskiego.

 

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, który wyraził przekonanie o potrzebie wspierania nauczycieli w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej i wskazał korzyści wynikające z działań podejmowanych w ramach Festiwalu Zdrowia od wielu lat.

Dalej spotkanie prowadziła Pani Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, która przedstawiła główny cel konferencji tj. wsparcie działań szkół w zakresie edukacji zdrowotnej w trudnym czasie pandemii oraz wskazała na przygotowane materiały edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli, wychowawców do pracy z uczniami i ich rodzicami.

Pierwszy wykład pt. "Zachowania bezpieczne w czasie pandemii – zasada DDM" przedstawiła Pani Ewa Czarnecka reprezentująca Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach.

Następny wykład zaprezentowała Pani Jolanta Karyś adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, na temat: "Współczesne zagrożenia zdrowia psychicznego u adolescentów".

Kolejną prelegentką była Pani Jadwiga Zapała specjalista ds. promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, która przygotowała wystąpienie na temat: "Edukacja onkologiczna a zachowania zdrowotne w pandemii".

Jako czwarty temat przedstawił Pan Szymon Wójcik ratownik medyczny w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, który brzmiał: "Pierwsza pomoc w czasie pandemii, nauka i praktyka".

Po raz pierwszy na Forum wystąpił Pan Paweł Paździor fizjoterapeuta w Klinice Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, który przybliżył zagadnienie: "Rehabilitacja ruchowa i ćwiczenia oddechowe w procesie rekonwalescencji po COVID-19".

Kolejnym prelegentem był Pan Karol Bidziński z Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju z wystąpieniem: "Jak pokonywać szkolne stresy?".

Na zakończenie wysłuchaliśmy Pana Stanisława Golmento głównego specjalistę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, który podjął temat: "Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole".

 

Prelegenci zgodnie podkreślili, jak ważna jest rola szkoły dla wzmacniania zdrowia uczniów i ich rodzin, wskazując na nowe dodatkowe zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie. Bardzo ważnym aspektem spotkania była deklaracja wykładowców dotycząca współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji w szkołach edukacji zdrowotnej i profilaktyki onkologicznej, także w czasie pandemii. Uczestnicy spotkania zostaną wyposażeni w materiały pokonferencyjne zawierające prezentacje opracowane przez prelegentów dostosowane do wykorzystania w pracy z uczniami oraz wskazówki z zakresu poprawy bezpieczeństwa wynikające z pracy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

 

W podsumowaniu spotkania zgodnie stwierdzono, iż konferencja była bardzo potrzebna, bowiem trwająca pandemia sprawiła, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na pomoc specjalistów w zakresie promocji i poprawy zdrowia oraz zadeklarowano kontynuowanie działań w ramach Festiwalu Zdrowia.

Na zakończenie spotkania Pan Stanisław Klimczak złożył wszystkim życzenia zdrowia, wytrwałości i spożytkowania przekazanych informacji w pracy dydaktycznej oraz jeszcze raz podziękował wszystkim za organizację i udział w Forum.

Poprawiony: poniedziałek, 12 kwietnia 2021