herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia XVII Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby za nami
XVII Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby za nami Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 23 października 2019
 

001 FOTO zajawkaPiękny i słoneczny dzień patronował tegorocznemu XVII Festiwalowi Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby, który został zorganizowany w dniu 27 września 2019 r. Zarówno referaty i prezentacje, jak i wystawy i stoiska przyciągnęły wielu odbiorców.

Część konferencyjna Festiwalu odbyła się w sali koncertowej w Sanatorium Marconi, warsztaty zostały zorganizowane w szkołach ponadpodstawowych oraz w sali konferencyjnej w Sanatorium Marconi, a przed Sanatorium powstało wiele stoisk z informacjami, promocją i badaniami, a także stoiska ze zdrową żywnością. A wszystko po to, aby promować zdrowie, profilaktykę i dobre nawyki.

 

002Część konferencyjną otworzył Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, który przedstawił historię Festiwalu i ciepłymi słowami wspomniał inicjatora Festiwalu Zdrowia Zbigniewa Kociubę. Następnie zostali przywitani wszyscy uczestnicy Festiwalu - uczniowie i młodzież szkolna, uczestnicy Zlotu Szkół Promujących Zdrowie z województwa świętokrzyskiego ze szkół podstawowych i ponadpodsta-wowych, a także po raz pierwszy z przedszkoli oraz opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół.

 

004 005 006 003

 

Równie gorąco zostali powitani przybyli goście i wykładowcy w osobach:

Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz

Małgorzata Połeć Wojewódzki Koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Adam Derza Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach oraz

Stanisław Golmento oraz Kamila Pawłowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Krzysztof Ołownia Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Ewa Ziemkiewicz Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Marzena Pyk Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

dr Leszek Smorąg Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej oraz Jadwiga Zapała specjalista ds. Promocji Zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

dr Zdobysław Kuleszyński Prorektor ds. Badań i Współpracy Regionalnej,
dr Anna Pisarska oraz Włodzimierz Chłopek przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Beata Matulińska Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Pan Andrzej Matuszewski

Mariusz Gil Dyrektor Naczelny Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Renata Klepko, Iwona Surowiec i Wojciech Markiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Michał Maroński Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Lucyna Wojnowska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-cych w Busku-Zdroju

Justyna Kwiatkowska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

Sylwester Pałka Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  w Busku-Zdroju

Andrzej Bilewski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju

Wiesław Waga Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

Waldemar Wójcik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

Szymon Wójcik Ratownik Medyczny w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój

 

007Dalszą część konferencji poprowadziła Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Przewodnicząca Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Ekspert PaT w Powiecie Buskim.

 

 

008Zgodnie z programem na początku tej części konferencji zainaugurowano Zlot Szkół Promujących Zdrowie. Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Połeć Wojewódzki Koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, starszy wizytator i Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach wręczyły certyfikaty i zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem zaangażowania szkoły w działania promujące zdrowie i wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

 

Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie, otrzymały następujące placówki:

 1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach
 2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie,
 4. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kłucku,
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,

Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brześciu wręczono odnowienie ważności Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

Szkoły i placówki, które zostały przyjęte do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej,
 2. Przedszkole w Smykowie,
 3. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju,
 4. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach,
 5. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach,
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej,
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie,
 8. Szkoła Podstawowa w Krasocinie,
 9. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu,
 10. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

 

 

W dalszej części konferencji wysłuchano referatów, które wygłosiły w kolejności dr Anna Pisarska z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, mgr Ewa Ziemkiewicz  z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz mgr Jadwiga Zapała ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

024 025 026

 

Wiele nowych i ciekawych informacji dowiedzieliśmy się o krwi, a mianowicie jakie preparaty można z niej uzyskać w celu innym, niż przetoczenie. Pojawiły się nowe nieznane określenia, które być może na tyle zaintrygowały uczestników, aby pogłębić tę tematykę. Kolejny referat dotyczył wątroby - największego i bardzo ważnego narządu w naszym organizmie. Z pięciu wirusów zapalenia wątroby, czyli A,B,C,D,E omówiony został wirus typu C (HCV), który wykryto w 1989 roku i zaliczono do klasy 1 czynników wywołujących nowotwory, ponieważ często zakażenie nim przebiega bezobjawowo. Omówione zostały drogi zakażenia tym wirusem oraz niepokojące objawy. Referat kończący pierwszą część konferencji promował zdrowy styl życia, odpowiadał na pytanie - co wpływa na nasze zdrowie? geny, opieka zdrowotnai środowisko to 50 % uwarunkowań, a kolejne 50 % ma nasz styl życia, sport, odżywianie. Omówiony został także Europejski Kodeks Walki z Rakiem i przy tej okazji tak ostatnio popularne e-papierosy i inne nowatorskie wyroby papierosowe, które są nowymi formami wprowadzania w uzależnienie. W podsumowaniu wykładu, aby zmniejszyć ryzyko nowotworów, niezwykle ważne są badania profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego z bliskimi, przyjaciółmi, zdrowe odżywianie się, unikanie używek, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

027Ta niezwykle pożyteczna wiedza była wsparta występami wokalnymi uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu i w Krzczonowie, młode artystki oraz ich opiekun mgr Wiesław Tomal otrzymali gromkie brawa publiczności.

 

Szczególnie lubianą i oczekiwaną wśród uczniów i nauczycieli formą profilaktyki zdrowotnej są warsztaty. Dlatego jak co roku zorganizowano równolegle do konferencji warsztaty. Odbyły się one w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Busko-Zdrój - w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Warsztaty zorganizowano również w sali konferencyjnej w Sanatorium Marconi, na które zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy Zlotu Szkół Promujących Zdrowie. Tematyka warsztatów była różnorodna: "Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli czemu warto zdrowo żyć, sport uprawiać i być fit", "Prawidłowa pielęgnacja cery trądzikowej", "Twoja krew, moje życie" oraz "Poznaj swoje granice. O psychologicznych mechanizmach uzależnienia". Organizatorami warsztatów byli: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach - mgr Jadwiga Zapała, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach - mgr Agnieszka Augustyn, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - mgr Iwona Surowiec oraz Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie - mgr Monika Zagdańska-Uptas.

 

Tradycyjnie przed Sanatorium Marconi zorganizowano stoiska, na których wykonywane były badania i pomiary, udzielano porad, w tym porad w zakresie prawa pracy i bhp, promowano walory uzdrowiskowe i  turystyczne.

Uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich w Janowicach Poduszowskich z gm. Gnojno, Skotnikach Dużych i Owczarach z gm. Busko-Zdrój częstowali zdrową żywnością przygotowaną własnoręcznie. Na chętnych uczestników czekał instruktor, który proponował spacer z kijkami po parku zdrojowym. Praktycznych porad udzielali przedstawiciele Sanepidu, Policji, Inspekcji Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Harcerska Grupa Ratownicza w Busku-Zdroju zorganizowała pokazy pomocy przedmedycznej, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przyciągało kolorowym stoiskiem promującym honorowe krwiodawstwo oraz Ośrodek Dawców Szpiku. Wielką atrakcją był Koziołek Matołek z Pacanowa, z którym chętnie pozowano do zdjęć.

 

Popołudniowy panel skierowany był do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do pedagogów i nauczycieli, których udział potwierdzony został certyfikatem. Nasi prelegenci wygłosili referaty usłyszane do południa, czyli czemu warto żyć zdrowo i fit oraz uprawiać sport, na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, usłyszeliśmy o stresie, mobbingu, wypaleniu zawodowym, jak wzmocnić odporność, o wpływie zaburzeń psychicznych m. in. na choroby serca, o autyzmie, jak postępować na wypadek oparzenia, o psychologicznych mechanizmach uzależnienia oraz referat nt. "Twoja krew, moje życie". Prelegentami popołudniowego panelu byli: mgr Jadwiga Zapała - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, mgr Ewa Ziemkiewicz - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, mgr Kamila Pawłowska - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, dr Grzegorz Gałuszka – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Lek. Andrzej Plutecki i Psych. Andrzej Matuszewski - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Ratownik medyczny Szymon Wójcik - Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, mgr Wojciech Markiewicz - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, mgr Monika Zagdańska-Uptas - Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

 

 

Tegoroczny Festiwal zgromadził ponad 350 uczestników.

Współorganizatorami XVII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby byli:

 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju
 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju

 

Autor: Ilona Marzec

Foto: Adrian Lasak, Szymon Podsiadło

Poprawiony: środa, 23 października 2019