herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności W Solcu-Zdroju realizowany jest ważny projekt z dofinansowaniem unijnym
W Solcu-Zdroju realizowany jest ważny projekt z dofinansowaniem unijnym Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 19 października 2022
 

logo

Projekt pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju.

Projekt jest zbieżny z zapisami RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. z priorytetem inwestycyjnym 9b. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, celem szczegółowym: Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, działaniem 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

 

Zakres projektu realizowany przez Gminę Solec-Zdrój obejmuje:

1.Budowę deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej

2. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju

3. Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju

4. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju

5. Dobudowę windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju.

 

Zakres projektu realizowany przez Partnera projektu - Restaurację Magnolia Teresa Żółtak obejmuje zagospodarowanie terenu przed budynkiem Restauracji Magnolia.

 

Zakres projektu realizowany przez Partnera projektu - Powiat Buski obejmuje zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098 T wraz z przyległym terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103 T.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi - 14,68 ha.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5.

W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi  11 984 196,19  zł.

Wartość dofinansowania w ramach RPOWŚ 4 266 666,67 zł,  w tym UE 4 000 000 zł i Budżet Państwa 266 666,67 zł.

Koszt działań rewitalizacyjnych, przypadających na Powiat Buski wynosi 156 240,79 zł,  w tym 101 620,00 zł – dofinansowanie w ramach RPOWŚ.

Poprawiony: środa, 19 października 2022