herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Komunikat Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Komunikat Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Sławomir Sadowski   
poniedziałek, 23 sierpnia 2021
 

herb

Wszystkich Wykonawców prac geodezyjnych informujemy, że w związku z pismem Głównego Geodety Kraju znak: NG.OIL.071.28.2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, dot. prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. których deklarowany termin realizacji upłynął a wyniki nie zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tutejszy urząd został zobligowany do weryfikacji w/w prac, które najprawdopodobniej nie będą zrealizowane. W związku z powyższym proszę wszystkich wykonawców prac geodezyjnych o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2021 r, poprzez komunikator w geoportalu (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. wyłącznie zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych papierowo) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac. Brak informacji do dnia 12 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (zgłoszenie zostanie zamknięte). Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i dokonywanie powyższego sukcesywnie ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń.