herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Relacja z konferencji prasowej
Relacja z konferencji prasowej Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
piątek, 27 sierpnia 2010
 

fot. Tadeusz SempiołW dniu 25.08.2010 o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 odbyła się konferencja prasowa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa nt. modernizacji dróg wojewódzkich na terenie powiatu buskiego. Gospodarzem konferencji był Starosta Buski – Jerzy Kolarz.

Na wstępie spotkania Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach - Wojciech Płaza przedstawił informację o realizowanych  i planowanych inwestycjach drogowych na terenie naszego powiatu, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

fot. Tadeusz Sempioł fot. Tadeusz Sempioł

Jako priorytetową samorząd województwa świętokrzyskiego przyjął modernizację drogi numer 973 do Nowego Korczyna i już w roku bieżącym rozpoczął się remont odcinka z Piasku Wielkiego do Strożysk, w drugiej kolejności planowany jest do przebudowy odcinek z Dobrowody do Piasku Wielkiego, a w roku 2011 zakończenie odcinkiem Strożyska - Nowy Korczyn. Łączny koszt inwestycji to ponad 10 mln. zł. Następnie Marszałek Jarubas odniósł się do modernizacji drogi numer 776 z Buska do Krakowa. Projekt opiewający na kwotę 110 mln. zł., paraliżuje brak decyzji środowiskowej, na którą samorząd województwa świętokrzyskiego czeka już ponad pięć lat. Kolejnym projektem do zrealizowania jest budowa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Dwa lata temu zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządami województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w realizacji jest obecnie projekt techniczny przygotowywany przez województwo małopolskie, gdzie rozważane są trzy opcje lokalizacji mostu, a także kilka wariantów jego konstrukcji.

Ważnym zadaniem, którego realizacja rozpocznie się w 2010 roku jest droga z Chmielnika do Staszowa. Obecnie Wojewoda Świętokrzyski zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 ChmielnikOsiek (dofinansowanie obejmuje odcinek ChmielnikStaszów)”.

Kolejnym punktem spotkania było podpisanie porozumienie w sprawie budowy kanalizacji deszczowej ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju (w części wylotowej w stronę Pińczowa). Swoje podpisy na dokumencie złożyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Piotr Wąsowicz oraz Prezes Polskich Składów Budowlanych – Mirosław Lubarski.

fot. Tadeusz Sempioł


Burmistrz Piotr Wąsowicz oświadczył, że niebawem zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w rejonie szpitala, co z pewnością ucieszy wszystkich użytkowników tego kolizyjnego miejsca w Busku.

W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich mediów, redaktorzy z: „Tygodnika Ponidzia”, Tygodnika buskiego „KORSO”, „Echa Dnia”, „PONIDZIE TV” – telewizja internetowa oraz „ITV SEJMIK KIELCE”.

Poprawiony: piątek, 27 sierpnia 2010