herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty realizowane ze środków budżetu państwa Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19).
Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19). Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
środa, 30 grudnia 2020
 

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dn. 24.07.2020  poz. 662, ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki majątkowe oraz na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Buski otrzymał wsparcie w wysokości 2 467 304 zł.

 

czek

Dzięki otrzymanym środkom dofinansowana została realizacja następujących zadań:

Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19).

logo

Zadanie to zostało zrealizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy dofinansowaniu środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przekazanych w formie dotacji celowej zgodnie z umową nr SOZ/3153/7/2020 zawartą w dniu 10 listopada 2020 r. pomiędzy powiatem a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Przedmiotowa inwestycja polegała na modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Geriatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, w celu spełnienia wymogów sanitarno - epidemiologicznych obowiązujących w służbie zdrowia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez prawidłowe izolowanie pacjentów i zabezpieczenie pracowników przed zakażeniem COVID-19, oraz zapewnienia lepszej funkcjonalności  Oddziału Chorób Wewnętrznych  oraz Oddziału Geriatrycznego dla pacjentów i personelu medycznego.

Przedmiot obejmuje:

  • modernizację łazienek,
  • wymianę pionów kanalizacyjnych,
  • wymianę umywalek wraz z "fartuchami",
  • montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
  • tynkowanie i malowanie.
Poprawiony: środa, 30 grudnia 2020