herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 10 grudnia 2020
 

plakat_tablica_v2

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Powiat Buski otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 000 zł. z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Powiat Buski zapewnił wkład własny finansowy w wysokości 7 000 zł.

Program zakłada wsparcie finansowe organów prowadzących na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W 2020 r. z dofinansowania skorzystają dwie szkoły prowadzone przez Powiat Buski: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. W ramach programu szkoły zakupią laptopy, tablety, tablicę interaktywna oraz projektor.

Beneficjent: Powiat Buski

Wartość dofinansowania: 28 000 zł

Całkowity koszt zadania: 35 000 zł

 

plakat_tablica_v2

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2021