herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Powiat Buski
Projekt ,,Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Marta Roter.   
poniedziałek, 23 lipca 2018
 

sirStowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc zaprasza do udziału w projekcie ,,Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja”.

Celem projektu jest finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe poprzez udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5.000,00 zł na inicjatywę.

Projekt stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój prowadzonych w latach 2014-2017, polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw lokalnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Poprawiony: wtorek, 24 lipca 2018
Więcej…
 
Protokół Nr XXXIX/2018 z uroczystej Sesji Rady Powiatu Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
środa, 11 lipca 2018
 

herbProtokół Nr XXXIX/ 2018
z uroczystej Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 22 czerwca 2018 roku
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury
w Busku - Zdroju

Więcej…

Poprawiony: środa, 11 lipca 2018
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Anna Majkowska.   
piątek, 06 lipca 2018
 

herbW Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  POWIATU BUSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Buskiego przeznaczonej do sprzedaży.

1. Do sprzedaży przeznacza się działkę nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha położoną w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, obręb 11, stanowiącą własność Powiatu Buskiego, uregulowaną w księdze wieczystej KI1B/00065192/2, zabudowaną budynkiem oświatowym. W budynku szkolnym obecnie mieści się siedziba Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do końca października 2018 roku ma przenieść swoją siedzibę do nowego budynku szkolnego.

Więcej…

Poprawiony: piątek, 06 lipca 2018
 
Podniebny Powiat Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski   
środa, 04 lipca 2018
 Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2018
 
Oferta realizacji zadania publicznego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Edyta Gawor.   
środa, 27 czerwca 2018
 

herbOferta realizacji zadania publicznego pn. „Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze”, realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść oferty [ PDF ]

 
Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 25.06.2018 r. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Monika Wójcik.   
wtorek, 26 czerwca 2018
 

herbBusko-Zdrój, dn. 25.06.2018 r.

Znak: GKN.6853.1.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 w związku z art. 31 § 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

S T A R O S T A   B U S K I

zawiadamia

o wydaniu postanowienia znak: GKN.6853.1.7.2017 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie  dopuszczenia Fundacji Na Rzecz Praworządności w Poznaniu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Owczary, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296/3 o pow. 0,0300 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w m. Owczary gm. Busko-Zdrój”, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.).

Więcej…
 
Szkoła w działaniu - III Forum Zawodowe Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 21 czerwca 2018
 

zajawkaW poniedziałek 11 czerwca br. w Sali Buskiej hotelu „Słoneczny Zdrój” odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy podsumowującej całość działań Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w zakresie współpracy z pracodawcami.

Więcej…
 
Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Marta Roter.   
wtorek, 12 czerwca 2018
 

logo5 czerwca 2018 roku ruszył rządowy, otwarty konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Wdzięczni Bohaterom”. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, w tym m.in. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, klubów sportowych oraz wszystkich, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poprawiony: wtorek, 12 czerwca 2018
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 104