herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Powiat Buski
Obwieszczenie GKN.6853.1.17.2019 z dnia 03.03.2020 r. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Monika Wójcik.   
poniedziałek, 09 marca 2020
 

Busko-Zdrój, dn. 03.03.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.17.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

S T A R O S T A   B U S K I

zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.17.2019 z dnia 03.03.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 195 o pow. 0,44 ha, położonej w obrębie 13 Parchocin, gm. Nowy Korczyn, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie inwestorowi Nexera Sp. z o. o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej.

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13 lub 41 370 50 62.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie GKN.6853.1.18.2019 z dnia 03.03.2020 r. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Monika Wójcik.   
poniedziałek, 09 marca 2020
 

Busko-Zdrój, dn. 03.03.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.18.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

S T A R O S T A   B U S K I

zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.18.2019 z dnia 03.03.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 o pow. 0,60 ha, położonej w obrębie 13 Parchocin, gm. Nowy Korczyn, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie inwestorowi Nexera Sp. z o. o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej.

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13 lub 41 370 50 62.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Drukuj
 

zyczenia-2020

 
„Świętokrzyski Fundusz Lokalny” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do Publikacji: Marta Roter.   
piątek, 06 marca 2020
 

spotkanieFundacja Imienia Stefana Artwińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zapraszają  na spotkanie informacyjno-doradcze dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca 2020 r., o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, skierowane będzie między innymi do fundacji i stowarzyszeń.

Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2020
Więcej…
 
Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 06 marca 2020
 

1We wtorek 25 lutego br. w kazimierskim Pałacu Lacon spotkali się na konwencie starostowie powiatów z województwa świętokrzyskiego.

Poprawiony: piątek, 06 marca 2020
Więcej…
 
Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
piątek, 06 marca 2020
 

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Więcej…

 
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
piątek, 06 marca 2020
 

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU-ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie:
• kultury,
• kultury fizycznej i turystyki,
• ochrony i promocji zdrowia,
• edukacji ekologicznej

Więcej…

 
Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Joanna Kowalska.   
piątek, 06 marca 2020
 

armirRolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 123