herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia Forum Zdrowia pod hasłem „Ratujmy życie! (...)” za nami
Forum Zdrowia pod hasłem „Ratujmy życie! (...)” za nami Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 14 kwietnia 2022
 

Tytuł konferencji slajd z prezentacjiJako jeden z ponad dwudziestu współorganizatorów Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby, pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Forum Zdrowia, a zwłaszcza uczniom, nauczycielom oraz pedagogom szkolnym. To dzięki Wam te dwa dni konferencji uważam za bardzo udane i potrzebne.

Hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia brzmiało „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne!”. My skupiliśmy się na tej części hasła, która brzmi „Ratujmy życie! (...)”. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dbajmy w sposób szczególny o zdrowie fizyczne i psychiczne, pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących zaleceń sanitarnych dla ochrony zdrowia i życia własnego oraz osób z naszego otoczenia.

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju składa gorące podziękowania współorganizatorom Festiwalu Zdrowia:

 • Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w szczególności za zorganizowanie meczu piłki nożnej z udziałem PECTUS Football Team oraz przygotowanie konferencji, w tym panelu profilaktycznego;
 • Zarządowi "Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A. za ufundowanie naturalnej wody mineralnej Buskowianka-Zdrój dla uczestników Forum Zdrowia;
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju za zorganizowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego oraz przygotowanie referatu;
 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia za zorganizowanie badań oraz stoisk informacyjno-edukacyjnych;
 • Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach za zorganizowanie badań, stoiska informacyjno-edukacyjnego oraz za przygotowanie referatu;
 • Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za zorganizowanie zabiegów i stoiska edukacyjnego;
 • Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach za zorganizowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego oraz przygotowanie referatów;
 • Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Kielcach za zorganizowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego;
 • Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Busku-Zdroju za bezpłatne zabezpieczenie meczu piłki nożnej,
 • Miastu i Gminie Busko-Zdrój oraz Buskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji między innymi za zorganizowanie meczu piłki nożnej z udziałem PECTUS Football Team;
 • Buskiemu Samorządowemu Centrum Kultury w Busku-Zdroju za pomoc w organizacji i przygotowaniu Forum Zdrowia;
 • Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju za zorganizowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego oraz punktu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju za pomoc organizacyjno-promocyjną uczniów w dniu konferencji;
 • Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju za przygotowanie poczęstunku dla uczestników w Miasteczku Zdrowia;
 • Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju za udział w panelu profilaktycznym i przygotowanie referatów;
 • Hospicjum w Busku-Zdroju za gościnę i zorganizowanie konferencji podczas drugiego dnia Forum Zdrowia.

 

        Szczególne podziękowania składam Pani Irenie Sobieraj za pracę włożoną w organizację i przygotowanie Forum Zdrowia oraz za prowadzenie dwóch konferencji.

 

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

 

Poniżej zamieszczamy opis działań profilaktycznych podczas Forum Zdrowia:

6 kwietnia 2022 r. w sali kinowej w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz przywitanie uczestników

Starosta Buski Jerzy Kolarz przywitanie uczestników

 

Widok na salę kinową z uczestnikami

Widok na salę kinową z uczestnikami

 

Na wstępie Starosta Buski Jerzy Kolarz przywitał uczniów i młodzież szkolną, nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, dziękując wszystkim za tak liczną obecność po dwuletniej przerwie. Przywitani zostali również goście w osobach:

Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty,

Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach,

Pani Irena Sobieraj i Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach,

Pan dr Zdobysław Kuleszyński Prorektor ds. Badań i Współpracy Regionalnej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pan Marcin Gawron Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej,

Pan Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój,

Pani Anna Papaj Naczelnik Wydziału Oświaty i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

Pan podinsp. Marcin Chatys Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,

Pan Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju,

Pan Grzegorz Wojciechowski Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,

Pani Maria Wiśniewska Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury wraz z Zastępcą Panią Katarzyną Legawiec,

Pani Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

Pan Sylwester Pałka Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

Pan Andrzej Bilewski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju,

Pan Jarosław Zatorski Dyrektor Hospicjum w Busku-Zdroju

oraz Pan Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski.

 

Dalsze prowadzenie konferencji Starosta Buski przekazał Pani Irenie Sobieraj wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Kielcach, Przewodniczącej Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

 

Prowadząca konferencję Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Prowadząca konferencję Irena Sobieraj
wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Pani Irena Sobieraj na wstępie zapoznała zebranych z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz podziękowała Zarządowi Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. za ufundowanie naturalnej wody mineralnej Buskowianka-Zdrój dla uczestników Forum Zdrowia, a także dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół, które włączyły się w przygotowanie przedsięwzięcia.

Następnie przypomniała, że Światowy Dzień Zdrowia przypada na 7 kwietnia i jest to rocznica powstania Światowej Organizacji Zdrowia.

W dalszej części konferencji przedstawiła program Forum, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji Miasteczka Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2022 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury i skierowała zaproszenie do odwiedzenia tego miejsca do wszystkich obecnych oraz zachęcenia innych do udziału w nim.

Konferencję rozpoczęła dyskusja panelowa na temat "Jak ważna w życiu człowieka jest pasja?", którą prowadził dr Karol Bidziński – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz pedagog w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Kolejne wystąpienie poświęcone było prezentacji zajęć dla uczniów pn. „Czym jest obraz samego siebie” z programu „Poznaj siebie”.

 

Uczestnicy dyskusji panelowej na scenie

Uczestnicy dyskusji panelowej na scenie


Prowadzący dyskusję panelową dr Karol Bidziński

Prowadzący dyskusję panelową dr Karol Bidziński

 

Na zakończenie konferencji nastąpił moment, na który wszyscy czekali - spotkanie z zespołem PECTUS! Rozmowę z braćmi Szczepanikami Mateuszem, Markiem, Maciejem i Tomaszem na temat "Sport, muzyka - pasja" przeprowadziła Pani Irena Sobieraj. Tematem przewodnim były pasje braci Szczepaników, czyli muzyka i sport oraz sposoby ich realizacji. Warto podkreślić, że ogromnym wsparciem dla rozwoju pasji braci z zespołu PECTUS byli ich rodzice. Mogliśmy posłuchać wypowiedzi taty, który przybył z synami na naszą konferencję i podkreślał, że rozmowy prowadzone z nimi w okresie dzieciństwa i wspólne gry w piłkę pozwoliły na ukształtowanie ich charakterów oraz dalsze wybory życiowe. Cenne informacje z ust braci dotyczyły wsparcia nauczycieli w rozwoju pasji i zainteresowań.

 

Spotkanie z zespołem Pectus na scenie

Spotkanie z zespołem Pectus na scenie


Rozmowa z braćmi Szczepanikami i ich tatą

Rozmowa z braćmi Szczepanikami i ich tatą

 

Niezwykle budująca rozmowa i bliskość idoli - bardzo serdecznych osób, po dwóch latach społecznej izolacji, przyniosła wiele pozytywnych efektów dla wszystkich uczestników.

 

Widownia podczas spotkania z Pectusem

Widownia podczas spotkania z Pectusem

 

Podsumowaniem działań profilaktycznych było rozegranie meczu piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Busku-Zdroju z udziałem PECTUS Football Team przeciwko drużynie złożonej z zawodników klubów sportowych i miłośników piłki nożnej z terenu powiatu buskiego oraz z Kielc.

 

W meczu zagrali:

- Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty,

- Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach,

- Pan Marcin Gawron – Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej,

- Pan Mariusz Jurasik – były najlepszy piłkarz ręczny świata,

- Pan Radosław Wasiak – były piłkarz ręczny, obecnie Dyrektor Niepublicznej Szkoły Sportowej w Kielcach

- Pan Arkadiusz Kornaś – Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju,

- Pan Filip Wolański – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

- Ksiądz Arkadiusz Pasoń

oraz uczniowie:

- Jakub Grudzień – reprezentujący Szkołę Podstawową w Dobrowodzie,

- Bartłomiej Molęda - reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Busku-Zdroju,

- Daniel Osak - reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Busku-Zdroju,

- Kacper Boroń - reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach,

- Patryk Śledzik - reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące  im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju,

- Krystian Brutkowski – reprezentujący Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju,

- Oliwier Majewski - reprezentujący Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju,

- Szymon Boś - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Jakub Swat - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Szymon Swat - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Michał Bogacki - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Jan Bębenek - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Mateusz Godzic - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Kamil Gosek - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Piotr Prząda - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Miłosz Dudek - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

- Bartłomiej Szczepanik - reprezentujący Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

 

W roli trenera zespołu wystąpił Pan Rafał Prędki – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Podczas meczu mogliśmy bawić się również dzięki występowi chilriderek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju. Mecz relacjonowała Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wynik meczu 7:3 dla PECTUSA – sugeruje konieczność rozegrania meczu rewanżowego.

 

Sędziowie meczu z zawodnikami oraz Pectus Football Team

Sędziowie meczu z zawodnikami oraz Pectus Football Team


Zawodnicy obydwóch drużyn na murawie

Zawodnicy obydwóch drużyn na murawie


Chilriderki oraz zawodnicy z Pectusa na murawie

Chilriderki oraz zawodnicy z Pectusa na murawie


7 kwietnia 2022 r. w Hospicjum w Busku-Zdroju odbyła się konferencja dla nauczycieli. Dyrektor Hospicjum Pan Jarosław Zatorski rozpoczął spotkanie, witając wszystkich uczestników konferencji oraz wyraził ogromną wdzięczność i radość z faktu, że to spotkanie odbywa się w tak ważnym i potrzebnym miejscu.

 

Powitanie uczestników przez Dyrektora Hospicjum Jarosława Zatorskiego

Powitanie uczestników przez Dyrektora
Hospicjum Jarosława Zatorskiego

 

Następnie głos zabrał Starosta Buski Jerzy Kolarz, który na wstępie podziękował Panu Jarosławowi Zatorskiemu Dyrektorowi Hospicjum w Busku-Zdroju za gościnę w tym szczególnym miejscu oraz serdecznie przywitał nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, a także przybyłych gości:

 

Słowo wstępne oraz otwarcie konferencji przez Starostę Buskiego Jerzego Kolarza

Słowo wstępne oraz otwarcie konferencji
przez Starostę Buskiego Jerzego Kolarza

 

Pana prof. Krzysztofa Bieleckiego chirurga, specjalistę z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej, Honorowego Obywatela Buska-Zdroju,

Pana Krzysztofa Ołownię Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

Panią Irenę Sobieraj i Panią Elżbietę Szczęsną-Kusak wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach,

Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,

Pana Jarosława Chrobota Dyrektora ds. Inwestycyjnych w „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A.,

Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

oraz Pana Stanisława Klimczaka Wicestarostę Buskiego.

 

Uczestnicy konferencji w Hospicjum

Uczestnicy konferencji w Hospicjum


Podziękowanie dla prof. Krzysztofa Bieleckiego od Starosty Buskiego Jerzego Kolarza i Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka

Podziękowanie dla prof. Krzysztofa Bieleckiego od Starosty Buskiego
Jerzego Kolarza i Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka


Dalej konferencję prowadziła i moderowała Pani Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Przewodnicząca Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

 

Prowadząca konferencję w Hospicjum Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Prowadząca konferencję w Hospicjum
Irena Sobieraj wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Podjęto następujące tematy:

- "Stany zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów a edukacja zdrowotna w szkole" zaprezentował prof. Krzysztof Bielecki;

- "Organizacja i struktura opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w woj. świętokrzyskim" przedstawiła dr Aleksandra Olawska-Szymańska ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy;

- "Nowe technologie szanse i zagrożenia w pandemii COVID-19" opracowała dr Anna Przenzak Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy;

- "Aktywność fizyczna jako profilaktyka przeciw stresowa" temat podjął mgr Andrzej Sobczyński Specjalista rehabilitacji ruchowej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;

- "Rak szyjki macicy – wczesne wykrycie to życie" referat wygłosił dr n. med. Leszek Smorąg ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w zastępstwie mgr Katarzyny Sideł;

- "Jak samoświadomość pomaga radzić sobie w sytuacjach zagrożeń" temat przedstawiła dr Magdalena Rycerz Specjalista w zakresie komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach;

- "Szczepienia i antybiotyki – zdrowotne za i przeciw" zreferowała mgr Ewa Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach;

- "Edukacja wobec ograniczeń ludzkiej egzystencji" zaprezentował dr Karol Bidziński Doradca metodyczny Pedagog szkolny PODiDN Busko-Zdrój.

 

Konferencję podsumowała Pani Irena Sobieraj, która zwróciła uwagę na efekty realizowanych działań profilaktycznych podczas Festiwalu Zdrowia i skierowała prośbę do nauczycieli o rozpowszechnianie w szkołach zdobytej wiedzy i umiejętności, celem promowania zdrowego stylu życia.

 

Równolegle do konferencji w Hospicjum, w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury zorganizowane zostało Miasteczko Zdrowia, a w CYTOBUSIE, który zaparkował przed wejściem głównym do BSCK przeprowadzano badania profilaktyczne.

 

Cytobus przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury

Cytobus przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury

 

W Miasteczku Zdrowia na wstępie można było skorzystać z badań proponowanych na stoisku edukacyjnym zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i Świętokrzyski Klub „Amazonki” działający przy ŚCO w Kielcach oraz Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój. Dla uczestników przygotowano naturalną wodę mineralną Buskowianka-Zdrój ufundowaną przez Zarząd Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Kolejnym przystankiem było stoisko edukacyjne przygotowane przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, który przygotował również projekcję filmu instruktażowego dla seniorów pt. „Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez COVID-19”. W  dalszej części auli znajdowały się stoiska informacyjno-edukacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Hotelu Gromada Medical SPA w Busku-Zdroju oraz Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, które realizowało również zabiegi fizjoterapeutyczne w zaburzeniach napięcia mięśniowego związanego ze stresem. A wisienką na torcie było stoisko przygotowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, gdzie można było znaleźć wiele zdrowych i pysznych przekąsek.

 

Współorganizatorzy Festiwalu Zdrowia składają gorące podziękowania wszystkim uczestnikom
i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach w przyszłości.

 

 

Opracowanie tekstu:

Ilona Marzec Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Irena Sobieraj Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Autorzy zdjęć: 

Ilona Marzec Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Włodzimierz Marchewka
Hospicjum w Busku-Zdroju
Kacper Lenartowicz
, Kacper Grzebalski
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA [ PDF ] [ DOC ]

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2022