herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia "Zdrowie dla wszystkich" to hasło XVI Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby
"Zdrowie dla wszystkich" to hasło XVI Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 02 listopada 2018
 

zajawka dsc0746928 września 2018 r. odbył się XVI Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.

 

Część konferencyjną w sali koncertowej w Sanatorium Marconi otworzył Starosta Buski Jerzy Kolarz słowami:

001 dsc07364


"Spotykamy się w szczególnym roku, w roku, w którym świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w roku, w którym obchodzimy 20. rocznicę samorządu powiatowego. Wspólnie spotykamy się po raz szesnasty, aby współpracować i podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej".

 

 

W imieniu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju Starosta przywitał uczniów i młodzież szkolną, a także uczestników zlotu szkół promujących zdrowie - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami oraz nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.

Jednocześnie gorąco przywitał wszystkich gości oraz wykładowców, którym podziękował za honorowe włączenie się w festiwalowe działania profilaktyczne. Starosta podziękował także szkołom, których uczniowie przygotowali występy na ten dzień, a więc Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz Szkole Podstawowej w Stępocicach.

 

Dalsze prowadzenie konferencji objęła Pani Irena Sobieraj Przewodnicząca Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, która jest pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, a także doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Ekspertem PaT w Powiecie Buskim.

 

005 dsc07362

"Dzisiejszy dzień to czas podsumowań naszych całorocznych działań w dziedzinie promocji zdrowia publicznego. Tematyka, wokół której pracujemy w roku bieżącym to „Zdrowie dla wszystkich” - hasło przewodnie Światowej Organizacji Zdrowia w jubileuszowym, 70-tym roku działalności tej Organizacji".

 

 

 

Pierwszym punktem konferencji była inauguracja zlotu Szkół Promujących Zdrowie. Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik oraz Koordynator Wojewódzki Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pani Małgorzata Połeć wręczyli certyfikat i zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Podstawowa w Stępocicach otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uzyskanie tego certyfikatu to potwierdzenie dla zaangażowania szkoły w działania promujące zdrowie i wyraz uznania dla wieloletniej i konsekwentnej pracy. Następnie sześć placówek zostało przyjętych do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, są to:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym (gmina Sobków, powiat jędrzejowski),
 2. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w BuskuZdroju (gmina Busko-Zdrój, powiat buski),
 3. Szkoła Podstawowa w Kapałowie (gmina Radoszyce, powiat konecki),
 4. Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach,
 5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1945 r. w Tarłowie (gmina Tarłów, powiat opatowski),
 6. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie (gmina Górno, powiat kielecki).

 

 

W dalszej części konferencji wysłuchaliśmy referatów o następującej tematyce. Pani mgr Marta Mizera specjalista w Zakładzie Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie przedstawiła temat "Jakość powietrza a właściwości lecznicze klimatu uzdrowisk". Następnie wysłuchaliśmy wykładu Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszki Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach na temat "Znaczenie szczepień ochronnych". W dalszej części Pan mgr Łukasz Żurawski z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach wygłosił referat "Jak zapobiegać problemom z kręgosłupem u dzieci i młodzieży?", a Pani mgr Ewa Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach zaprezentowała zagadnienie "Kleszcze, choroby odkleszczowe, jak im zapobiegać?".

 

 

Powyższa tematyka, niezwykle ważna, aktualna i budząca duże zainteresowanie i wiele pytań, dla tzw. oddechu, była przeplatana występami artystycznymi. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z wyróżnionej certyfikatem Szkoły Podstawowej w Stępocicach, którzy swoim występem potwierdzili zaangażowanie szkoły w promocję zdrowia publicznego.

 

 

Kolejno swój program artystyczny przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Zawsze niezwykle przyjemnie słucha się młodych wokalistów i muzyków, którzy chcą podzielić się swoim talentem
z szerszą publicznością.

 

 

Na zakończenie tej części konferencji nastąpiło podsumowanie działań pod hasłem "Kultura bezpieczeństwa". Pan Adam Derza Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach oraz Pan Stanisław Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach wyróżnili Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie i wręczyli nagrodę na ręce Dyrektora Szkoły Pani Anny Karasińskiej oraz Pani Ewy Markiewicz Koordynatora ds. Profilaktyki. Po czym przedstawiono prezentację pt. "Szkolny Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa. Zdrowie dla wszystkich".

 

 

Po wykładach i wystąpieniach wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji. Tradycyjnie, przed Sanatorium Marconi przy głównym wejściu zorganizowaliśmy stoiska, na których wykonywane były badania i pomiary, uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju częstowali zdrową żywnością przygotowaną własnoręcznie, udzielano porad, w tym porad w zakresie prawa pracy i bhp, promowano walory uzdrowiskowe i  turystyczne. Pod ogromnym nadmuchanym kleszczem, który był wielką atrakcją, zorganizowaliśmy warsztaty nt. "Higiena osobista - mycie rąk". Na chętnych uczestników czekał instruktor, który proponował spacer z kijkami po parku zdrojowym. Przed Marconim stanął także cytobus i można było skorzystać z badań profilaktycznych. Praktycznych porad udzielali przedstawiciele Sanepidu, Policji, Inspekcji Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Onkologii w Kielcach. Pomiędzy tymi działaniami przechadzał się Koziołek Matołek z Pacanowa, który chętnie pozował do zdjęć i zapraszał na warsztaty z wykorzystaniem ciekłego azotu oraz na konkursy.

 

 

Tego dnia w sferze profilaktyki zdrowotnej działo się dużo i na wielu płaszczyznach. W szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Busko-Zdrój, w  Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz I Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano warsztaty. Tematyką spotkań z uczniami była "Profilaktyka onkologiczna", "Rozwój kompetencji społecznych" i "Postępowanie w zaburzeniach oddychania", a organizatorami warsztatów było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach - Pani mgr Jadwiga Zapała, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach - Pani dr Edyta Kowalczyk-Boroń oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój - Pan mgr Szymon Wójcik.

 

Na popołudniowy otwarty panel w godz. od 15:00 do 18:00 zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych. W sali koncertowej w Sanatorium Marconi nasi prelegenci wygłosili referaty usłyszane do południa, czyli na temat "Jakość powietrza a właściwości lecznicze klimatu uzdrowisk" oraz "Kleszcze, choroby odkleszczowe, jak im zapobiegać?". Nowy referat przedstawił dr Andrzej Plutecki ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pt. "Współczesne modele oddziaływań terapeutycznych u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich form leczenia".

 

Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla nauczycieli „Palisz - przegrywasz. Interwencja antytytoniowa w szkole”, udział w których został potwierdzony certyfikatem. Poruszyliśmy następujące tematy: "Papieros tradycyjny a nowe formy palenia. E-papieros i tytoń bezdymny" wykładowcą była Pani mgr Jadwiga Zapała ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Następnie Pan mgr Szymon Wójcik 052 ratownik medyczny w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój zreferował temat "Postępowanie w zaburzeniach oddychania", a Pani mgr Irena Sobieraj reprezentująca Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju podjęła zagadnienie "Palący uczeń w szkole i co dalej?".

 

 

Piękny i słoneczny dzień sprzyjał tegorocznemu XVI Festiwalowi Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby. Zarówno referaty i prezentacje, jak i wystawy i stoiska przyciągnęły wielu odbiorców. Tegoroczny Festiwal zgromadził ok. 450 uczestników.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY XVI Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

 

Autor: Ilona Marzec

Foto: Piotr Woźniak, Monika Trzęsak - Sanepid Busko

Poprawiony: piątek, 02 listopada 2018